6 lệnh VirtualBox hữu ích để quản lý máy ảo

ỨNG DỤNG


Ảo hóa là một trong những công nghệ điện toán cốt lõi hiện nay. Với máy ảo (VM), bạn có thể chạy hầu hết mọi hệ điều hành mong muốn trên PC của mình mà không cần tốn tiền mua thêm phần cứng.

Hướng dẫn này khám phá cách sử dụng đầu cuối dòng lệnh trong việc quản lý máy ảo VirtualBox, bất kể hệ điều hành bạn đang sử dụng là Windows, macOS hay Linux. Tất cả các cài đặt VirtualBox đều đi kèm với công cụ dòng lệnh VBoxManage, một tiện ích mạnh mẽ và linh hoạt để quản lý các máy ảo.

VboxManage là gì?

VboxManage là một công cụ dòng lệnh (CLI) theo mặc định là một phần của cài đặt phần mềm VirtualBox.

Bạn có thể quản lý hầu hết các máy ảo của mình từ GUI, VboxManage CLI cung cấp cho bạn nhiều chức năng hơn vì nó cho phép bạn truy cập trực tiếp vào công cụ ảo hóa, cho phép bạn truy cập các tính năng bổ sung mà không có sẵn thông qua GUI. Ngoài ra, hầu hết các máy chủ Linux không đi kèm với GUI, vì vậy bạn vẫn có thể quản lý các máy ảo của mình ngay cả ở chế độ không sử dụng đầu.

Tất cả các lệnh VboxManage đều bắt đầu bằng từ vboxmanage và thường được theo sau bởi một lệnh con như list, controlvm, v.v. Thông thường, bạn được yêu cầu cung cấp tên của VM mà bạn muốn cấu hình hoặc điều khiển.

6 lệnh VirtualBox hữu ích để quản lý máy ảo

1. Liệt kê các máy ảo

Một trong những lệnh VirtualBox phổ biến và quan trọng nhất là liệt kê tất cả các máy ảo có sẵn trên PC hoặc máy chủ của bạn. Đây là cách bạn có thể xem hoặc liệt kê tất cả các máy ảo đã được đăng ký trên PC của mình. Từ đầu ra, bạn sẽ nhận thấy rằng mỗi máy ảo được gán một mã định danh duy nhất (UUID) được sử dụng để xác định một máy ảo.

Để liệt kê các máy ảo được cài đặt trên máy tính, hãy sử dụng lệnh sau:

vboxmanage list vms

Hình ảnh 1 trong 6 lệnh VirtualBox hữu ích để quản lý máy ảo

Nếu bạn muốn có một danh sách chi tiết, hãy thêm cờ -l hoặc –long vào lệnh vboxmanage trong danh sách vms. Kết quả hiển thị cho bạn tất cả các máy ảo đã đăng ký và thông tin chi tiết như cấu hình của từng máy ảo, chi tiết phần cứng, cài đặt, v.v.

Đôi khi bạn chỉ quan tâm đến việc liệt kê các máy ảo hiện đang chạy. Trong trường hợp đó, bạn có thể sử dụng lệnh con danh sách với tùy chọn runningvms như sau.

vboxmanage list runningvms

2. Khởi động và dừng máy ảo

Để khởi động máy ảo bằng VboxManage, hãy sử dụng lệnh con startvm theo sau là tên máy ảo hoặc UUID. Ví dụ: chạy lệnh sau để khởi động máy ảo với tên Window11 được liệt kê trong phần trước.

vboxmanage startvm Windows11

Khi nói đến việc dừng một máy ảo, bạn có một số tùy chọn có sẵn. Bạn có thể tắt máy ảo hoặc tạm ngừng nó.

Để dừng một máy ảo bằng cách tắt nguồn, bạn sử dụng lệnh con controlvm theo sau là tên của máy ảo và sau đó là tùy chọn poweroff như sau.

vboxmanage controlvm Windows11 poweroff

Bạn sẽ được hiển thị tiến trình tắt máy ảo theo tỷ lệ phần trăm.

Nếu bạn muốn ngăn máy ảo tiêu thụ tài nguyên hệ thống nhưng không nhất thiết phải tắt nó, bạn có thể tạm dừng máy ảo và tiếp tục lại sau.

Để tạm ngừng một máy ảo đang chạy, hãy sử dụng lệnh sau.

vboxmanage controlvm Window11 pause

Lưu ý rằng máy ảo bị treo vẫn được liệt kê trong máy ảo đang chạy. Để nhận thông tin về trạng thái của máy ảo, hãy chạy một danh sách dài bằng lệnh:

vboxmanage list runningvms -l

Trong đầu ra, tham số trạng thái sẽ được tạm dừng. Dấu thời gian khi VM bị tạm dừng cũng sẽ được liệt kê.

Hình ảnh 2 trong 6 lệnh VirtualBox hữu ích để quản lý máy ảo

Để tiếp tục một máy ảo bị tạm dừng, hãy sử dụng lệnh sau.

vboxmanage controlvm Windows11 resume

3. Nhận thông tin máy ảo

Để xem thông tin liên quan đến một máy ảo cụ thể thay vì liệt kê tất cả các máy ảo, hãy sử dụng lệnh con showvminfo. Ví dụ: bạn có thể chạy lệnh sau để nhận thông tin chi tiết về máy ảo Windows11, bao gồm phần cứng và các chi tiết cấu hình khác, trạng thái mạng, v.v.

vboxmanage showvminfo Windows11

4. Tạo một máy ảo

Một nhiệm vụ quan trọng khác khi quản lý máy ảo là tạo máy ảo mới. Sử dụng lệnh con createeavm để tạo một máy ảo mới. Ví dụ, để tạo một máy ảo có tên “DebianVM” chạy trên hệ điều hành Debian Linux, bạn có thể chạy lệnh sau.

vboxmanage createvm --name DebianVM --ostype Debian Debian_64 --register

Nếu bạn không chắc chắn về tên hệ điều hành sẽ sử dụng trong máy ảo của mình, bạn có thể kiểm tra hệ điều hành VirtualBox được hỗ trợ bằng lệnh sau.

vboxmanage list ostypes

Hình 3 trong số 6 lệnh VirtualBox hữu ích để quản lý máy ảo

Ví dụ: nếu bạn muốn sửa đổi máy ảo mới được tạo để thay đổi kích thước bộ nhớ, tên và các thông số liên quan khác, bạn có thể sử dụng lệnh con modvm.

Theo cú pháp lệnh con modvm là tên của máy ảo bạn muốn sửa đổi. Tiếp theo, bạn chỉ định cài đặt bạn muốn thay đổi và cuối cùng là giá trị của cài đặt.

Giả sử rằng bạn muốn thay đổi tên của máy ảo mới được tạo ở trên từ DebianVM thành Debian9 bằng cách sử dụng thiết đặt –name.

vboxmanage modifyvm DebianVM --name Debian9

Bạn có thể xem danh sách các cài đặt mà bạn có thể sửa đổi bằng cách chạy lệnh:

vboxmanage modifyvm

5. Chụp nhanh và khôi phục

Bản sao lưu là một thành phần quan trọng để duy trì một hệ thống CNTT mạnh mẽ. VirtualBox cung cấp cho bạn khả năng giữ trạng thái của máy ảo để bạn có thể khôi phục nó nếu có sự cố.

Để chụp nhanh một máy ảo cụ thể, bạn có thể chạy lệnh sau, trong đó ảnh chụp đêm Giáng sinh là tên được đặt cho ảnh chụp nhanh máy ảo của bạn.

vboxmanage snapshot Windows11 take "Christmas eve snapshot"

Hình ảnh 4 trong 6 lệnh VirtualBox hữu ích để quản lý máy ảo

Để khôi phục máy ảo ở trên với ảnh chụp nhanh mới tạo, trước tiên hãy dừng máy ảo nếu nó đang chạy, sau đó khôi phục ảnh chụp nhanh bằng lệnh sau.

vboxmanage snapshot Windows11 restore "Christmas eve snapshot"

Rõ ràng, bạn có thể chuyển đổi tên ảnh chụp nhanh sang tên khác phù hợp với cài đặt máy ảo của mình.

6. Nhận trợ giúp

Để trở nên tốt hơn trong việc sử dụng VboxManage CLI, bạn phải biết cách nhận trợ giúp hoặc đọc tài liệu từ thiết bị đầu cuối thay vì ghi nhớ các lệnh. Ngoài ra, còn rất nhiều lệnh khác chưa được đề cập trong hướng dẫn này. Tìm hiểu thêm về các lệnh VboxManage và các tùy chọn mà nó cung cấp cho bạn bằng cách chạy lệnh sau:

vboxmanage

Hướng dẫn này khám phá một số lệnh quan trọng để quản lý máy ảo VirtualBox với VboxManage, một công cụ CLI mạnh và nhẹ. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng tạo các script tự động hóa dựa trên VboxManage để quản lý các máy ảo một cách dễ dàng.

Máy ảo cung cấp cho bạn cơ hội chạy và thử nghiệm với nhiều hệ điều hành trên PC của mình. Ngoài ra, vì máy ảo chạy trong một môi trường an toàn và biệt lập, bạn có thể yên tâm rằng nếu máy khách hoặc máy ảo gặp sự cố, nó sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến hệ điều hành máy chủ.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.