Access 2010: Hộp nhập biểu mẫu tách

OFFICES


Access 2010 cung cấp nhiều tùy chọn để thiết lập Biểu mẫu và kiểm soát Biểu mẫu theo cách bạn muốn. Nhiều khi trong khi tạo biểu mẫu, chúng ta cần chia điều khiển biểu mẫu theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Ví dụ, bạn có thể tách một điều khiển biểu mẫu để cho phép người dùng nhập tên đệm hoặc họ của mình.

Để bắt đầu, hãy mở Biểu mẫu trong Dạng xem Bố trí và chọn hộp bạn muốn tách. Điều hướng đến tab Sắp xếp Công cụ Bố trí Biểu mẫu, từ Hợp nhất / Tách, chọn Tách theo chiều dọc hoặc Tách theo chiều ngang.

330d1274087946-split-form-input-box-

Nó sẽ chia ô đầu vào đã chọn ở vị trí được chỉ định.

329d1274087945-split-form-input-box-Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.