Access 2010: Thay đổi màu hàng thay thế

OFFICES


Không giống như Excel 2010, không cung cấp cách trực tiếp để định dạng các hàng thay thế, Access 2010 cung cấp một cách dễ dàng để định dạng các hàng thay thế để hiển thị tốt hơn. Để thay đổi màu hàng thay thế, hãy mở bảng cơ sở dữ liệu mong muốn và đi qua tab Trang đầu, trong nhóm Định dạng Văn bản, từ danh sách thả xuống Màu Hàng Thay thế, hãy chọn một màu mong muốn.

510d1274443187-thay-đổi-thay-thế-hàng-màu-108

Điều này sẽ áp dụng màu được chỉ định trên các hàng thay thế.

511d1274443188-thay-đổi-thay-thế-hàng-màu-Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *