Advanced Subnet Calculator – Tải xuống Advanced Subnet Calculator tại đây.

ỨNG DỤNG


Sử dụng Máy tính mạng con nâng cao miễn phí để tìm các địa chỉ có sẵn, tiết kiệm thời gian cung cấp hoặc truy xuất địa chỉ IP, đồng thời tăng thời gian hoạt động của mạng và ứng dụng.

Các tính năng chính mà Advanced Subnet Calculator cung cấp bao gồm máy tính IP, trình tạo mạng con, máy tính CIDR, trình tạo danh sách cho địa chỉ mạng con, phân giải DNS chuyển tiếp và đảo ngược, hỗ trợ CIDR (Định tuyến liên miền không phân lớp – một phương pháp phân bổ địa chỉ IP và định tuyến IP).

Tải xuống Advanced Subnet Calculator tại đây

Hình 1 của Máy tính mạng con nâng cao - Tải về Máy tính mạng con nâng cao tại đây.

Tính năng của Máy tính mạng con nâng cao

Công cụ hữu ích cho quản trị viên mạng

Như tên cho thấy, Advanced Subnet Calculator được thiết kế để xác định các thuộc tính của mạng con IP. Ứng dụng cung cấp tất cả các tính năng bạn cần cho một mạng con và hữu ích cho bất kỳ quản trị viên mạng nào.

Giao diện đơn giản, trực quan

Phần mềm cung cấp giao diện dựa trên tab đơn giản và trực quan, cho phép bạn dễ dàng truy cập tất cả các tính năng.

Cung cấp các tính năng hữu ích

Advanced Subnet Calculator tự động phát hiện địa chỉ IP và sử dụng công cụ tra cứu để tìm tên máy chủ tương ứng.

Hình 2 của Máy tính mạng con nâng cao - Tải về Máy tính mạng con nâng cao tại đây.

Tab Chi tiết Địa chỉ hiển thị thời gian phản hồi, các lớp và phạm vi địa chỉ, biểu diễn địa chỉ IP nhị phân và thập lục phân, cũng như thông tin về tên và loại mạng.

Dựa trên các địa chỉ IP hợp lệ do người dùng xác định, Classful Subnet Calculator có thể giúp bạn dễ dàng tạo các mạng con. Bạn có thể thay đổi mặt nạ và số lượng bit của nó, các bit máy chủ, số mạng con cần tạo và kích thước mạng con (số lượng máy chủ). Kết quả được hiển thị trong một bảng, cho phép bạn sao chép chúng vào khay nhớ tạm bằng một cú nhấp chuột.

Ngoài ra, Advanced Subnet Calculator cung cấp hỗ trợ cho CIDR (Định tuyến liên miền không phân lớp). Chương trình lấy khối địa chỉ đã đặt và mặt nạ CIDR, sau đó tính toán cấu hình mạng kết quả, cho phép bạn xem phạm vi máy chủ và mặt nạ mạng con được chuyển trở lại. Bạn cũng có thể sử dụng nó để xác định địa chỉ mạng con, có tính đến địa chỉ IP và mặt nạ mạng con.

Xuất dữ liệu sang nhiều định dạng

Advanced Subnet Calculator đi kèm với khả năng in và xuất, cho phép bạn lưu dữ liệu kết quả sang nhiều định dạng, chẳng hạn như TXT, RTF, HMTL, MHTML hoặc PDF.

Trong khi có nhiều giải pháp dựa trên web khác nhau cho mạng con, Máy tính mạng con nâng cao có thể giúp thiết kế mạng dễ dàng hơn. Đây là một công cụ đơn giản để tính toán thông tin địa chỉ IP, mà mọi quản trị viên mạng đều có thể thấy hữu ích.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *