Ẩn / Hiện trường của bảng trong Access 2010

OFFICES


Access 2010 cho phép người dùng dễ dàng ẩn và hiện các trường của bảng. Điều này sẽ hữu ích trong trường hợp bạn muốn xem hai trường không liền nhau được đặt cạnh nhau. Để ẩn trường của bảng, hãy chọn trường bằng cách bấm vào tiêu đề trường, bây giờ điều hướng đến tab Trang đầu và từ nhóm Bản ghi, bên dưới Tùy chọn khác, hãy bấm Ẩn trường.

254d1273660057-hide-unhide-table-s-field-

Thao tác này sẽ ngay lập tức ẩn trường đã chọn.

255d1273660057-hide-unhide-table-s-field-

Để hiển thị các trường bị ẩn, hãy nhấp vào Hiện trường trong Tùy chọn khác.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.