Áp dụng hiệu ứng trên ô bảng cơ sở dữ liệu Access 2010

OFFICES


Theo mặc định, Access 2010 áp dụng hiệu ứng Phẳng trên các ô cơ sở dữ liệu, tuy nhiên, nó cho phép người dùng thay đổi hiệu ứng mặc định thành Sunken hoặc Raised. Để làm như vậy, trên menu Tệp, bấm vào Tùy chọn.

789d1277115219-apply-Effects-table-cells-

Nó sẽ mở hộp thoại Access Options, từ thanh bên trái, chọn Datasheet và từ cửa sổ chính trong phần Hiệu ứng ô mặc định, bạn có thể áp dụng hiệu ứng Raised hoặc Sunken. Chọn một kiểu và bấm OK.

790d1277115220-apply-Effects-table-cells-Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.