Cách bật Cookie trong Trình duyệt Internet

ỨNG DỤNGHình 1 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Mở Google Chrome với biểu tượng hình cầu màu xanh lá cây, vàng, đỏ và xanh lam.


Hình 2 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấp vào ⋮ ở góc trên bên phải của cửa sổ Chrome để mở menu thả xuống.


Hình 3 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấp vào Cài đặt ở gần cuối danh sách thả xuống để mở trang này.


Hình 4 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Cuộn xuống cuối màn hình và nhấp vào Nâng cao ở cuối trang Cài đặt để xem thêm các tùy chọn.


Hình 5 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Cuộn xuống cuối màn hình và nhấp vào Cài đặt nội dung… ở gần cuối phần “Quyền riêng tư và bảo mật”.


Hình 6 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấp vào Cookie ở đầu trang.


Hình 7 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấp vào thanh trượt màu xám “Cho phép các trang web lưu và đọc dữ liệu cookie (được khuyến nghị)”. Thao tác này sẽ chuyển thanh trượt sang màu xanh lam. Google Chrome sẽ chấp nhận cookie từ bây giờ.

Nếu thanh trượt có màu xanh lam, Google Chrome đã chấp nhận cookie.

Sử dụng Google Chrome trên Android


Hình 8 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Mở Google Chrome bằng cách nhấn vào ứng dụng có các biểu tượng quả cầu màu đỏ, vàng, xanh lá cây và xanh lam.

Bạn không thể thay đổi cài đặt cookie trên Google Chrome dành cho iPhone hoặc iPad vì cài đặt này đã được bật.


Hình ảnh 9 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấn vào ⋮ ở góc trên bên phải của màn hình để mở danh sách lựa chọn.


Hình 10 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấn vào Cài đặt bên dưới danh sách thả xuống để mở trang này.


Hình 11 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấn vào Cài đặt trang ở giữa trang Cài đặt.


Hình 12 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấn vào Cookie ở đầu màn hình.


Hình 13 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấn vào thanh trượt “Cookie” màu xám ở đầu màn hình. Thanh trượt sẽ chuyển sang màu xanh lam, cho biết rằng Google Chrome chấp nhận cookie từ bây giờ.

Nếu thanh trượt có màu xanh lam, Google Chrome đã chấp nhận cookie.

Sử dụng Firefox trên máy tính của bạn


Hình 14 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Mở ứng dụng Firefox với biểu tượng con cáo màu cam được bao quanh một quả địa cầu màu xanh lam.


Hình 15 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấp vào ☰ ở góc trên bên phải của cửa sổ Firefox để mở menu thả xuống.


Hình 16 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấp vào Tùy chọn ở giữa danh sách để mở trang Cài đặt.

Trên máy tính Mac hoặc Linux, hãy nhấp vào Tùy chọn.


Hình 17 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấp vào tab Quyền riêng tư & Bảo mật ở phía bên trái của trang.


Hình 18 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấp vào hộp thả xuống “Firefox sẽ” bên dưới tiêu đề “Lịch sử” ở giữa trang để mở menu thả xuống.


Hình 19 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấp vào Sử dụng cài đặt tùy chỉnh cho lịch sử trong menu thả xuống. Bạn sẽ thấy nhiều tùy chọn hơn được hiển thị bên dưới tiêu đề “Lịch sử”.


Hình 20 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Đánh dấu vào ô “Chấp nhận cookie từ các trang web” để bật cookie cho trình duyệt Firefox của bạn.

Nếu hộp này được chọn, Firefox đã chấp nhận cookie.

Sử dụng Firefox trên Android


Hình 21 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Mở Firefox bằng cách nhấn vào ứng dụng có biểu tượng con cáo màu cam bao quanh một quả địa cầu màu xanh lam.

Bạn không thể thay đổi cài đặt cookie trên trình duyệt di động Firefox cho iPhone hoặc iPad vì cài đặt này đã được bật.


Hình 22 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấn vào ⋮ ở góc trên bên phải của màn hình để mở danh sách lựa chọn.


Hình 23 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấn vào Cài đặt bên dưới danh sách thả xuống để mở trang này.


Hình 24 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấn vào Quyền riêng tư ở gần giữa trang.


Hình 25 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấn vào Cookie ở gần đầu trang để mở một cửa sổ mới.


Hình 26 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấn Đã bật ở đầu menu bật lên để bật cookie cho trình duyệt Firefox của bạn.

Sử dụng Microsoft Edge trên máy tính


Hình 27 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Mở Microsoft Edge với biểu tượng “e” màu trắng trên nền xanh lam đậm, nhưng đôi khi bạn có thể thấy biểu tượng “e” màu xanh lam đậm.


Hình 28 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấp vào biểu tượng ⋯ ở góc trên bên phải của cửa sổ để mở danh sách lựa chọn.


Hình 29 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấp vào Cài đặt bên dưới danh sách thả xuống để mở menu Cài đặt được hiển thị ở phía bên phải của cửa sổ.


Hình 30 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Cuộn xuống và nhấp vào Xem cài đặt nâng cao ở gần cuối menu Cài đặt. Thao tác này sẽ hiển thị menu của trang Nâng cao.


Hình 31 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Cuộn xuống và nhấp vào hộp thả xuống “Cookie” ở gần cuối trình đơn. Thao tác này sẽ mở ra một danh sách lựa chọn khác.


Hình 32 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấp vào Không chặn cookie trong menu thả xuống để đảm bảo Microsoft Edge chấp nhận cookie ngay bây giờ.

Sử dụng Internet Explorer


Hình 33 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Mở Internet Explorer với biểu tượng chữ “e” màu xanh lam nhạt với dải băng màu vàng xung quanh.


Hình 34 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấp vào “Cài đặt” với biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải của cửa sổ Internet Explorer để mở danh sách lựa chọn.


Hình 35 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấp vào Tùy chọn Internet ở gần đầu menu được hiển thị để mở cửa sổ này.

Sẽ mất vài giây để bạn nhấp vào menu tùy chọn Internet trong danh sách lựa chọn.


Hình 36 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấp vào tab Quyền riêng tư ở đầu cửa sổ Tùy chọn Internet.


Hình 37 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấp vào Nâng cao ở góc bên phải của phần “Cài đặt” của cửa sổ để mở cửa sổ Cài đặt bổ sung.


Hình 38 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Đánh dấu vào cả hai hộp “Chấp nhận”. Cả hai hộp này đều nằm bên dưới tiêu đề “Cookie của bên thứ nhất” và “Cookie của bên thứ ba”.

Nếu các hộp này đã được chọn, hãy bỏ qua bước này.


Hình 39 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Chọn hộp “Luôn cho phép cookie phiên” ở gần giữa cửa sổ.

Bỏ qua bước này nếu bạn đã chọn hộp đó.


Hình 40 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấp vào OK ở cuối cửa sổ để xác nhận thay đổi và đóng cửa sổ.


Hình 41 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấp vào Áp dụng, sau đó nhấp vào OK. Cả hai tùy chọn đều nằm ở cuối cửa sổ Tùy chọn Internet. Thao tác này sẽ áp dụng thay đổi cho Internet Explorer và đóng cửa sổ Tùy chọn Internet. Bây giờ Internet Explorer chấp nhận cookie.

Nếu bạn không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với cửa sổ Cài đặt đang hiển thị, đừng nhấp vào Áp dụng.

Sử dụng Safari trên máy tính


Hình 42 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Mở Safari bằng cách nhấp vào biểu tượng la bàn màu xanh lam trong Dock của máy Mac.


Hình 43 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấp vào Safari ở góc trên bên trái của màn hình để mở menu thả xuống.


Hình 44 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấp vào Tùy chọn… trong trình đơn Safari để mở cửa sổ này.


Hình 45 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấp vào tab Quyền riêng tư với biểu tượng bàn tay ở đầu cửa sổ Tùy chọn.


Hình 46 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Bỏ chọn hộp “Chặn tất cả cookie”. Bạn sẽ thấy hộp này trong phần “Cookie và dữ liệu trang web” ở gần đầu cửa sổ. Điều này sẽ cho phép Safari sử dụng cookie.

Nếu hộp này không được chọn, Safari sẽ không chặn cookie nữa.

Sử dụng Safari trên iPhone


Hình 47 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Mở Cài đặt trên iPhone của bạn bằng cách nhấn vào ứng dụng có biểu tượng hộp màu xám có bánh răng.

Safari không khả dụng trên hệ điều hành Android.


Hình 48 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Cuộn xuống cuối màn hình và chọn Safari ở gần cuối trang Cài đặt để mở menu cài đặt của Safari.


Hình 49 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Cuộn xuống tiêu đề “RIÊNG TƯ & BẢO MẬT” ở gần giữa menu Safari.


Hình 50 về Cách Bật Cookie trong Trình duyệt Internet

Nhấn vào thanh trượt “Chặn tất cả cookie” màu xanh lục ở phía bên phải của màn hình. Chạm vào sẽ chuyển thanh trượt sang màu trắng, cho biết trình duyệt Safari của iPhone sẽ chấp nhận cookie từ bây giờ.

Nếu thanh trượt đã có màu trắng, trình duyệt của bạn đã chấp nhận cookie.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *