Cách biến ai đó làm quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

ỨNG DỤNGHình ảnh 1 của Cách biến ai đó làm quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Mở skype. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp đúp vào menu Start (biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình) và chọn Skype từ danh sách ứng dụng.

Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy nhập thông tin tài khoản Skype của bạn và nhấp vào Đăng nhập.


Hình 2 của Cách biến ai đó làm quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Chọn nhóm trò chuyện bên dưới tiêu đề ‘Cuộc trò chuyện gần đây’ trên ngăn bên trái của Skype.

Nếu không có nhóm nào trong khu vực này, bạn có thể tìm kiếm trong thanh Tìm kiếm ở đầu cửa sổ Skype.


Hình 3 về Cách biến ai đó làm quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Nhấp vào danh sách người nhận ở đầu cửa sổ hội thoại. Danh sách những người trong nhóm sẽ xuất hiện.


Hình 4 về Cách biến ai đó làm quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Chọn người bạn muốn cấp quyền quản trị viên. Hồ sơ của người đó sẽ mở.


Hình 5 về Cách biến ai đó làm quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Tìm tên người dùng Skype của người đó. Tên người dùng sẽ nằm bên dưới ‘Skype’ ở bên phải hồ sơ của họ. Bạn sẽ cần nhập thông tin chính xác này sau đó, vì vậy hãy ghi lại nếu tên khó nhớ.


Hình ảnh 6 về Cách biến ai đó trở thành quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Quay lại cuộc trò chuyện nhóm. Bạn có thể nhấp vào mũi tên ở góc trên bên trái của hồ sơ của người đó.


Hình 7 về Cách biến ai đó làm quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Nhập / setrole MASTER. Thay thế ” bằng tên người dùng Skype của quản trị viên mới.


Hình 8 về Cách biến ai đó làm quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Nhấn ↵ Enter. Người bạn chọn sẽ trở thành quản trị viên của nhóm.

Bạn có thể xem danh sách quản trị viên bằng cách nhấp vào tên nhóm ở đầu cuộc trò chuyện.

Để thêm một quản trị viên mới khác, bạn cần lặp lại quá trình này với tên Skype của một thành viên khác trong nhóm.

Skype cổ điển trên macOS và Windows 8.1


Hình ảnh 9 về Cách biến ai đó trở thành quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Mở skype. Ứng dụng có màu xanh lam với chữ ‘S’ màu trắng. Trên Windows, bạn có thể tìm thấy các ứng dụng trong menu Bắt đầu. Đối với Mac, hãy tìm trong Dock (thường ở cuối màn hình) hoặc kiểm tra trong thư mục Ứng dụng.

Nếu chưa đăng nhập, hãy nhập thông tin tài khoản Skype của bạn và nhấp vào Đăng nhập.


Hình 10 về Cách biến ai đó trở thành quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Nhấp vào Gần đây nằm trong ngăn bên trái.


Hình 11 về Cách biến ai đó làm quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Chọn nhóm. Danh sách các nhóm trò chuyện sẽ nằm ở khung bên trái.


Hình 12 về Cách biến ai đó trở thành quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Bấm vào danh sách người nhận. Tùy chọn này ở đầu cuộc trò chuyện, ngay bên dưới tên nhóm và số lượng thành viên. Danh sách tất cả các thành viên trong nhóm sẽ xuất hiện.


Hình 13 về Cách biến ai đó làm quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Nhấp chuột phải vào người bạn muốn chọn làm quản trị viên. Nếu máy tính của bạn không có nút chuột phải, hãy giữ phím Ctrl trong khi nhấp chuột trái.


Hình 14 về Cách biến ai đó trở thành quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Nhấp vào Xem hồ sơ.


Hình 15 về Cách biến ai đó trở thành quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Bấm chuột phải vào tên Skype của người đó. Tên này sẽ nằm bên cạnh từ ‘Skype’ trên hồ sơ.


Hình 16 về Cách biến ai đó làm quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Nhấp vào Sao chép. Tên người dùng của người này đã được sao chép vào khay nhớ tạm.


Hình 17 về Cách biến ai đó làm quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Đóng cửa sổ hồ sơ. Vui lòng nhấp vào X ở góc trên bên phải của hồ sơ để quay lại nhóm trò chuyện.


Hình 18 về Cách biến ai đó làm quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Nhập / setrole MASTER. Thay thế ” bằng tên người dùng Skype của quản trị viên mới. Đây là cách thực hiện:

Nhập / setrole và nhấn khoảng trắng.

Nhấn Ctrl + V (Windows) hoặc ⌘ Cmd + V (macOS) để dán tên người dùng, sau đó nhấn dấu cách.

Nhập MASTER.


Hình 19 về Cách biến ai đó làm quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Nhấn ↵ Enter (Windows) hoặc ⏎ Return (macOS). Người dùng bạn chọn sẽ trở thành quản trị viên của nhóm.

Nhấp vào tên nhóm ở đầu cuộc trò chuyện để xem danh sách tất cả quản trị viên.

Để thêm một quản trị viên mới khác, bạn cần lặp lại quá trình này với tên Skype của một thành viên khác trong nhóm.

Skype trên web


Hình 20 về Cách biến ai đó trở thành quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Truy cập https://web.skype.com bằng trình duyệt web. Bạn có thể sử dụng bất kỳ trình duyệt web nâng cao nào để truy cập Skype, chẳng hạn như Safari, Chrome hoặc Firefox.

Nếu màn hình đăng nhập Skype xuất hiện, bạn cần tiến hành đăng nhập. Nhập tên người dùng Skype của bạn, nhấp vào Tiếp theo, sau đó nhập mật khẩu của bạn. Cuối cùng, nhấp vào Đăng nhập.


Hình 21 về Cách biến ai đó làm quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Chọn nhóm. Danh sách nhóm sẽ nằm trong ngăn bên trái của Skype. Nếu hộp trống, hãy bấm Tìm kiếm Skype và nhập tên nhóm. Sau đó, bạn sẽ có thể chọn các nhóm từ trong kết quả tìm kiếm.


Hình 22 về Cách biến ai đó làm quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Nhấp vào tên nhóm ở trên cùng. Danh sách các thành viên trong nhóm hiện tại sẽ xuất hiện.


Hình 23 về Cách biến ai đó trở thành quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Nhấp vào tên của người bạn muốn thêm. Một menu sẽ xuất hiện.


Hình 24 về Cách biến ai đó làm quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Chọn Xem hồ sơ.


Hình 25 về Cách biến ai đó làm quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Sao chép tên người dùng Skype. Tên này xuất hiện bên dưới từ ‘Skype’ gần giữa hồ sơ. Để sao chép, hãy sử dụng chuột hoặc bàn di chuột để đánh dấu tên, sau đó nhấn Ctrl + C (Windows) hoặc ⌘ Cmd + C (macOS).


Hình 26 về Cách biến ai đó làm quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Nhập / setrole MASTER. Thay thế ” bằng tên người dùng Skype của quản trị viên mới. Đây là cách thực hiện:

Gõ / setrole rồi nhấn dấu cách.

Nhấn Ctrl + V (Windows) hoặc ⌘ Cmd + V (macOS) để dán tên người dùng, sau đó nhập dấu cách.

Nhập MASTER.


Hình 27 về Cách biến ai đó trở thành quản trị viên của nhóm trò chuyện Skype trên PC hoặc Mac

Nhấn ↵ Enter (Windows) hoặc ⏎ Return (macOS). Người dùng bạn chọn sẽ trở thành quản trị viên của nhóm.

Nhấp vào tên nhóm ở đầu cuộc trò chuyện để xem danh sách tất cả quản trị viên.

Để thêm một quản trị viên mới khác, bạn cần lặp lại quá trình này với tên Skype của một thành viên khác trong nhóm.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *