Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

ỨNG DỤNGHình 1 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Mở trang tải xuống FFmpeg. Bạn cần truy cập https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/ bằng trình duyệt web trên máy tính của mình.

Mặc dù có một trang web dành riêng cho FFmpeg, nhưng tệp được tải xuống từ đó sẽ không hoạt động trên Windows 10.


Hình 2 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Nhấp vào Tải xuống bản dựng. Đó là nút màu xanh lam ở bên phải của trang. Với điều này, chương trình FFmpeg sẽ được tải xuống máy tính của bạn.

Tùy thuộc vào cài đặt trình duyệt của bạn, trước tiên bạn có thể phải chọn một thư mục lưu hoặc xác nhận tải xuống.


Hình 3 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Mở thư mục tải xuống FFmpeg. Nhấp đúp vào thư mục FFmpeg được tải xuống ở định dạng ZIP để thực hiện việc này.


Hình 4 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Giải nén thư mục FFmpeg. Bạn có thể sử dụng tính năng giải nén tích hợp trên máy tính của mình tại bước này:

Nhấp vào tab Trích xuất ở đầu cửa sổ.

Nhấp vào Trích xuất tất cả.

Nhấp vào Trích xuất ở cuối cửa sổ.

Chờ màn hình hiển thị một cửa sổ.


Hình 5 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Đổi tên thư mục đã giải nén. Trong cửa sổ đang hiển thị, bạn sẽ thấy thư mục “ffmpeg-20180424-d9706f7-win64-static”. Hãy đổi tên thư mục này thành “FFmpeg” theo cách sau:

Bấm vào thư mục để chọn.

Nhấp vào tab Trang chủ ở đầu cửa sổ.

Nhấp vào Đổi tên trong phần “Sắp xếp”.

Nhập FFmpeg và nhấn ↵ Enter.


Hình 6 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Sao chép thư mục “FFmpeg”. Chọn thư mục “FFmpeg” nếu bạn chưa có, sau đó nhấn Ctrl + C để sao chép nó.

Nếu bạn không muốn lưu bản sao của thư mục “FFmpeg”, bạn có thể nhấn Ctrl + X.


Hình 7 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Nhấp vào PC này. Đây là thư mục ở bên trái cửa sổ, nhưng bạn có thể phải cuộn lên để xem. Cửa sổ PC này sẽ xuất hiện trên màn hình.


Hình 8 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Mở thư mục của ổ cứng. Bấm đúp vào thư mục ổ cứng (thường là thư mục “OS (C :)”) trong tiêu đề “Thiết bị và ổ đĩa” ở giữa cửa sổ.

Nếu bạn không thấy bất kỳ thư mục nào trong tiêu đề “Thiết bị và ổ đĩa”, hãy nhấp vào Thiết bị và ổ đĩa để hiển thị các thư mục.


Hình 9 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Dán thư mục “FFmpeg”. Bấm vào không gian trống bất kỳ trong thư mục, sau đó nhấn Ctrl + V. Thao tác này sẽ dán thư mục “FFmpeg” đã sao chép vào thư mục ổ cứng trên máy tính của bạn. Tiếp theo, bạn có thể thực hiện thao tác bật FFmpeg trong Command Prompt.

Bật FFmpeg trong Dòng lệnh


Hình 10 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Nhấp vào PC này. Đây là một thư mục ở phía bên trái của cửa sổ, nhưng bạn có thể phải cuộn lên để xem tùy chọn này. Bạn sẽ được đưa trở lại thư mục This PC.

Nếu bạn đã đóng File Explorer, hãy nhấp vào Bắt đầu, sau đó nhập máy tính này và nhấp Máy tính này ở đầu menu Bắt đầu.


Hình 11 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Nhấp vào Máy tính. Bạn sẽ thấy tab này ở góc trên bên trái của cửa sổ This PC.


Hình 12 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Nhấp vào Thuộc tính. Đây là dấu kiểm màu đỏ trong hộp màu trắng được hiển thị ở góc trên bên trái của cửa sổ. Với thao tác này, cửa sổ Thuộc tính ngay lập tức xuất hiện trên màn hình.


Hình 13 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Nhấp vào Cài đặt hệ thống nâng cao. Đường dẫn này nằm ở góc trên bên trái của cửa sổ Thuộc tính. Màn hình sẽ hiển thị một cửa sổ mới.


Hình 14 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Nhấp vào Biến môi trường…. Đây là nút gần cuối cửa sổ. Một cửa sổ khác sẽ xuất hiện trên màn hình.

Nếu không thấy tùy chọn này, trước tiên bạn cần nhấp vào tab Nâng cao ở đầu cửa sổ.


Hình 15 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Bấm đúp vào giá trị Đường dẫn. Giá trị này hiển thị trong “Biến người dùng cho [name]”ở đầu cửa sổ. Thao tác này sẽ mở cửa sổ của biến Đường dẫn.

Nếu bạn không thấy giá trị Đường dẫn, hãy thử kéo thanh cuộn lên hoặc xuống trong phần “Biến người dùng”.

Nếu bạn muốn bật FFmpeg cho tất cả người dùng trên máy tính này, bạn sẽ nhấp đúp vào Đường dẫn trong phần “Biến hệ thống” ở gần cuối cửa sổ.


Hình 16 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Nhấp vào Mới. Đây là tùy chọn ở phía bên phải của cửa sổ. Thao tác này sẽ tạo một trường nhập mới trong cửa sổ.


Hình 17 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Nhập đường dẫn đến thư viện “FFmpeg”. Nhập C: FFmpegbin vào trường nhập liệu, rồi chọn OK.


Hình 18 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Nhấp vào OK trên cả hai cửa sổ hiển thị. FFmpeg hiện đã được bật cho Command Prompt, nhưng bạn có thể kiểm tra FFmpeg để đảm bảo chương trình được cài đặt đúng cách.

Kiểm tra FFmpeg


Hình 19 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Mở Bắt đầu


Hình 20 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình. Đây là thao tác mở menu Start.


Hình 21 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Tìm kiếm Command Prompt. Nhập dấu nhắc lệnh vào Bắt đầu. Bạn sẽ thấy biểu tượng Command Prompt ở đầu menu Start.


Hình 22 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Mở chế độ quản trị viên trong Command Prompt. Nhấp chuột phải


Hình 23 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Command Prompt ở đầu menu, sau đó nhấp vào Chạy với tư cách quản trị viên và chọn Có khi được hỏi.


Hình 24 về Cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Kiểm tra phiên bản FFmpeg. Nhập ffmpeg -version và nhấn ↵ Enter. Điều này hiển thị cho bạn thông tin liên quan đến FFmpeg.

Nếu bạn thấy thông báo “‘ffmpeg’ không được nhận dạng là lệnh nội bộ hoặc lệnh bên ngoài, chương trình có thể hoạt động hoặc tệp hàng loạt” (ffmpeg không phải là lệnh nội bộ hoặc lệnh bên ngoài, hoặc chương trình hoặc tệp có thể hoạt động), có thể bạn đã nhập con đường sai lầm.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *