Cách chuyển dấu trang từ máy tính này sang máy tính khác

ỨNG DỤNGHình 1 của Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Cắm ổ đĩa flash (USB) vào máy tính. USB có lẽ là cách dễ nhất để chuyển bookmark từ máy tính này sang máy tính khác một cách nhanh chóng.

Nếu không có thẻ USB, bạn có thể đính kèm tệp đánh dấu vào email.


Hình 2 của Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Mở Chrome trên máy tính của bạn. Các ứng dụng nằm trong phần Tất cả ứng dụng của menu Bắt đầu (Windows) hoặc thư mục Ứng dụng (macOS).


Hình 3 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Nhấp vào nút ⁝ ở góc trên bên phải của trình duyệt. Một menu sẽ xuất hiện.


Hình 4 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Chọn Dấu trang. Một menu khác sẽ mở rộng.


Hình 5 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Nhấp vào Trình quản lý dấu trang. Tùy chọn này ở gần đầu menu.


Hình 6 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Nhấp vào nút ⁝ ở góc trên bên phải của trang.


Hình 7 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Nhấp vào Xuất dấu trang. Trình duyệt tệp trên máy tính của bạn sẽ mở ra.


Hình 8 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Chuyển đến thư mục mà bạn muốn lưu dấu trang. Nếu đang sử dụng USB, bạn sẽ cần điều hướng đến ổ đĩa flash trên trình duyệt tệp.

Nếu bạn muốn gửi dấu trang qua email cho chính mình, hãy chuyển đến thư mục Tải xuống (hoặc bất kỳ nơi nào khác dễ nhớ).


Hình 9 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Nhấp vào để lưu . Dấu trang sẽ được lưu vào thư mục đã chọn dưới dạng tệp HTML. Sau khi tệp được lưu, bạn có thể ngắt kết nối USB khỏi máy tính một cách an toàn.

Nếu bạn đang gửi dấu trang qua email cho chính mình, hãy mở ứng dụng email, soạn nội dung email, đính kèm tệp, sau đó nhấp vào nút gửi.


Hình 10 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Cắm USB vào máy tính mới.

Nếu bạn đã gửi dấu trang qua email cho chính mình, hãy đăng nhập vào tài khoản email của bạn trên một máy tính mới, mở hộp thư và tải xuống tệp HTML đính kèm.


Hình 11 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Mở Google Chrome trên máy tính mới. Nếu bạn muốn nhập dấu trang vào Firefox hoặc Safari, bạn cần mở trình duyệt tương ứng.


Hình 12 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Mở Trình quản lý dấu trang trên máy tính mới. Trên Chrome, nhấp vào biểu tượng ⁝ ở góc trên bên phải của trình duyệt, chọn Dấu trang, sau đó nhấp vào Trình quản lý dấu trang.

Trên Firefox: Nhấn Ctrl + ⇧ Shift + B để mở Trình quản lý dấu trang.

Trên Safari: Nhấp vào trình đơn Tệp, nhấp vào Nhập từ… và sau đó chọn Đánh dấu tệp HTML.


Hình 13 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Nhấn vào nút . Nếu bạn sử dụng Chrome, biểu tượng này nằm ở góc trên bên phải của trang. Người dùng trình duyệt khác có thể bỏ qua bước này.


Hình 14 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Nhấp vào Nhập dấu trang. Trình duyệt tệp trên máy tính của bạn sẽ mở trong Chrome.

Trên Firefox: Nhấp vào Nhập & Sao lưu, sau đó chọn Nhập Dấu trang từ HTML.

Trên Safari: Chuyển sang bước tiếp theo.


Hình 15 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Duyệt các tệp đánh dấu. Nếu tệp đã được lưu vào USB, bạn cần điều hướng đến ổ đĩa flash. Nếu tệp được tải xuống từ email, hãy chuyển đến thư mục bạn đã lưu tệp.


Hình 16 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Chọn tệp dấu trang và nhấp vào Mở. Trên Safari, nhấp vào Nhập. Các dấu trang sau đó sẽ được nhập vào trình duyệt mới.

Trên Mozilla Firefox


Hình 17 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Cắm USB vào máy tính. Đây có lẽ là cách dễ dàng và nhanh chóng để chuyển bookmark sang máy tính khác.

Nếu không có thẻ USB, bạn có thể đính kèm tệp đánh dấu vào email.


Hình 18 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Mở Chrome trên máy tính của bạn. Các ứng dụng nằm trong phần Tất cả ứng dụng của menu Bắt đầu (Windows) hoặc thư mục Ứng dụng (macOS).


Hình 19 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Nhấn Ctrl + ⇧ Shift + B. Trình quản lý dấu trang sẽ mở ra.


Hình 20 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Nhấp vào Nhập & sao lưu.


Hình 21 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Nhấp vào Xuất dấu trang sang HTML. Trình duyệt tệp trên máy tính của bạn sẽ xuất hiện.


Hình 22 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Chuyển đến thư mục mà bạn muốn lưu dấu trang. Nếu đang sử dụng USB, bạn sẽ cần điều hướng đến ổ đĩa flash trên trình duyệt tệp.

Nếu bạn muốn gửi dấu trang qua email cho chính mình, hãy chuyển đến thư mục Tải xuống (hoặc bất kỳ nơi nào khác dễ nhớ).


Hình 23 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Nhấp vào để lưu . Dấu trang sẽ được lưu vào thư mục đã chọn dưới dạng tệp HTML. Sau khi tệp được lưu, bạn có thể ngắt kết nối USB khỏi máy tính một cách an toàn.

Nếu bạn đang gửi dấu trang qua email cho chính mình, hãy mở ứng dụng email, soạn nội dung email, đính kèm tệp, sau đó nhấp vào nút gửi.


Hình 24 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Cắm USB vào máy tính mới.

Nếu bạn đã gửi dấu trang qua email cho chính mình, hãy đăng nhập vào tài khoản email của bạn trên một máy tính mới, mở hộp thư và tải xuống tệp HTML đính kèm.


Hình 25 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Mở Firefox trên máy tính mới. Nếu bạn muốn nhập dấu trang vào Chrome hoặc Safari, hãy mở trình duyệt tương ứng.


Hình 26 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Nhấn Ctrl + ⇧ Shift + B. Trình quản lý dấu trang trên Firefox sẽ mở trên máy tính mới.

Trên Chrome: Nhấp vào biểu tượng ⁝ ở góc trên bên phải của trình duyệt, chọn Dấu trang, sau đó nhấp vào Trình quản lý dấu trang.

Trên Safari: Nhấp vào trình đơn Tệp, nhấp vào Nhập từ… và sau đó chọn Đánh dấu tệp HTML.


Hình 27 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Nhấp vào Nhập & Sao lưu trên Firefox. Trình duyệt tệp trên máy tính của bạn sẽ mở ra.

Trên Chrome: Nhấp vào biểu tượng ⁝ ở góc trên bên phải của trang và chọn Nhập dấu trang.

Trên Safari: Chuyển sang bước tiếp theo.


Hình 28 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Duyệt các tệp đánh dấu. Nếu tệp đã được lưu vào USB thì bạn cần điều hướng đến ổ đĩa flash. Nếu tệp được tải xuống từ email, hãy chuyển đến thư mục bạn đã lưu tệp.


Hình 29 về Cách chuyển Dấu trang từ Máy tính này sang Máy tính khác

Chọn tệp dấu trang và nhấp vào Mở. Trên Safari, nhấp vào Nhập. Các dấu trang sau đó sẽ được nhập vào trình duyệt mới.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *