Cách đặt quốc gia cụ thể trên trình duyệt Tor

ỨNG DỤNGHình 1 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Bạn cần đảm bảo rằng Tor đã được khởi động ít nhất một lần. Để tệp “torrc” (xác định khả năng hiển thị của nút thoát trên Tor) xuất hiện, trình duyệt cần được khởi chạy trên máy tính ít nhất một lần.

Bạn có thể khởi chạy Tor bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng trình duyệt, sau đó chọn Kết nối.


Hình 2 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Mở thư mục Tor. Chuyển đến thư mục mà bạn đã cài đặt Tor và nhấp đúp vào trình duyệt để mở nó.


Hình 3 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Tìm tệp “torrc”. Bạn có thể điều hướng đến tệp “torrc” trong thư mục cài đặt Tor bằng cách:

  1. Bấm đúp vào thư mục Trình duyệt.
  2. Bấm đúp vào thư mục TorBrowser.
  3. Bấm đúp vào thư mục Dữ liệu.
  4. Bấm đúp vào thư mục Tor.


Hình 4 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Nhấp đúp để mở tài liệu “torrc” bằng Notepad. Sau khi bạn nhấp đúp vào tập tin “torrc”, cửa sổ “Mở bằng” sẽ xuất hiện, chọn Notepad và nhấp vào Mở. Bạn sẽ có thể chỉnh sửa nội dung của tệp “torrc”.


Hình 5 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Thêm dòng “EntryNodes”. Đặt con trỏ của bạn bên dưới dòng cuối cùng trong tài liệu, sau đó nhập EntryNodes {} Nghiêm ngặt 1, rồi nhấn ↵ Enter.


Hình 6 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Thêm dòng “ExitNodes”. Bạn gõ ExitNodes {} Nghiêm ngặt 1 và nhấn ↵ Enter.


Hình 7 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Tìm mã quốc gia truy cập và thoát. Truy cập https://web.archive.org/web/20180328074444/http://www.b3rn3d.com/blog/2014/03/05/tor-country-codes/ bằng trình duyệt web trên máy tính để bàn, cuộn xuống có tiêu đề ” Danh sách mã quốc gia cho Tor “, sau đó tìm mã quốc gia bạn muốn sử dụng làm nút truy cập và thoát.

Ví dụ: nếu bạn muốn phiên duyệt Tor của mình bắt đầu ở Canada và kết thúc ở Cộng hòa Uganda, hãy tìm mã cho “Canada” (ca) và “Uganda” (ug).


Hình 8 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Nhập mã quốc gia để truy cập và thoát. Nhập mã cho quốc gia bạn muốn sử dụng để bắt đầu phiên duyệt của mình giữa dấu ngoặc nhọn {} ở bên phải dòng “EntryNodes”, sau đó thực hiện tương tự cho quốc gia thoát trong dòng “ExitNodes”. Ví dụ: nếu bạn muốn truy cập ở Canada và xuất cảnh ở Uganda, bạn sẽ nhập như sau:

EntryNodes {ca} precisionNodes1

ExitNodes {ug} precisionNodes1


Hình ảnh 9 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Cân nhắc tắt nút nghiêm ngặt. Bạn có thể tiến hành thay thế mã số nghiêm ngặt 1 bằng mã số nghiêm ngặt 0 để đảm bảo rằng Tor vẫn sử dụng mã quốc gia khác nếu quốc gia được chỉ định không hoạt động.


Hình 10 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Thêm nhiều tùy chọn quốc gia hơn vào nút mạng nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn một nút nghiêm ngặt được kích hoạt với nút truy cập và / hoặc nút thoát, hãy xem xét thêm nhiều quốc gia thay vì chỉ một quốc gia. Bạn có thể thêm bằng cách nhập từng mã quốc gia trong một cặp dấu ngoặc nhọn và phân tách chúng bằng dấu phẩy. Ví dụ: để thêm Hoa Kỳ và Pháp vào dòng “ExitNodes” của Uganda, bạn sẽ nhập:

ExitNodes {ug}, {us}, {fr} Nghiêm ngặt 1

Bạn cần đảm bảo rằng không có khoảng cách giữa mỗi quốc gia trong dấu ngoặc nhọn.


Hình 11 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Thay thế tệp “torrc” ban đầu bằng tệp đã cập nhật. Điều này sẽ đảm bảo rằng cài đặt quốc gia của trình duyệt được lưu:

Nhấp vào Tệp (File)

Nhấp vào Lưu dưới dạng. (Lưu thành)

Nhấp vào hộp thả xuống “Lưu dưới dạng” và chọn Tất cả các tệp.

Nhấp vào tệp “torrc” trong cửa sổ chính để chọn nó.

Nhấp vào để lưu

Nhấp vào Có khi tùy chọn xuất hiện.


Hình 12 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Mở Tor. Tor có thể mất thêm vài giây để khởi chạy tại thời điểm này, đặc biệt nếu bạn chọn một quốc gia ở xa.


Hình 13 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Kiểm tra các nút mạng truy cập và thoát của mạch Tor. Truy cập bất kỳ trang web nào (ví dụ: https://www.google.com.vn/) bằng trình duyệt Tor, sau đó nhấp vào biểu tượng củ hành ở trên cùng bên trái của trang. Một menu thả xuống có tiêu đề “Mạch Tor cho trang web này” sẽ xuất hiện cùng với trình duyệt, nút truy cập, kết nối trung gian, nút thoát và dữ liệu Internet, tất cả được liệt kê từ trên xuống dưới.

Trong ví dụ này, bạn sẽ thấy: Trình duyệt này> Canada [IP address] > [Country] [IP address] > Uganda [IP address] > Internet

Trên máy Mac


Hình 14 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Bạn cần đảm bảo rằng Tor đã được khởi chạy ít nhất một lần. Để tệp “torrc” (xác định khả năng hiển thị của nút thoát trên Tor) xuất hiện, trình duyệt cần được khởi chạy trên máy tính ít nhất một lần.

Bạn có thể khởi chạy Tor bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng trình duyệt, sau đó chọn Kết nối.


Hình 15 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Nhấp vào Bắt đầu. Mục menu này ở trên cùng của màn hình. Một menu thả xuống sẽ xuất hiện.

Nếu bạn không thể tìm thấy mục menu này, trước tiên bạn cần nhấp vào màn hình nền hoặc mở Finder.


Hình 16 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Bấm Đi tới Thư mục. Tùy chọn này nằm ở cuối trình đơn thả xuống. Khung văn bản sẽ xuất hiện ở giữa màn hình.


Hình 17 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Nhập địa chỉ thư mục Tor. Nhập ~ / Library / Application Support / TorBrowser-Data / Tor / rồi nhấn ⏎ Return. Thư mục chứa tệp “torrc” sẽ mở ra.


Hình 18 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Mở tệp “torrc” bằng TextEdit. Bấm đúp vào tệp “torrc”, sau đó chọn TextEdit khi máy tính yêu cầu bạn chọn chương trình. Điều này sẽ cho phép bạn chỉnh sửa nội dung của tệp “torrc”.


Hình 19 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Thêm dòng “EntryNodes”. Đặt con trỏ chuột của bạn bên dưới dòng cuối cùng trong tài liệu, sau đó nhập EntryNodes {} Nghiêm ngặt 1 và sau đó nhấn ⏎ Return.


Hình 20 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Thêm dòng “ExitNodes”. Bạn nhập ExitNodes {} Nghiêm ngặt 1 và nhấn ⏎ Return.


Hình 21 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Tìm mã quốc gia truy cập và thoát. Truy cập https://web.archive.org/web/20180328074444/http://www.b3rn3d.com/blog/2014/03/05/tor-country-codes/ bằng trình duyệt web trên máy tính để bàn, cuộn xuống tiêu đề “Danh sách mã quốc gia cho Tor”, sau đó tìm mã quốc gia bạn muốn sử dụng làm nút truy cập và thoát.

Ví dụ: nếu bạn muốn phiên duyệt Tor của mình bắt đầu ở Canada và kết thúc ở Cộng hòa Uganda, hãy tìm mã cho “Canada” (ca) và “Uganda” (ug).


Hình 22 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Nhập mã quốc gia để truy cập và thoát. Nhập mã cho quốc gia bạn muốn sử dụng để bắt đầu phiên duyệt của mình giữa dấu ngoặc nhọn {} ở bên phải dòng “EntryNodes”, sau đó thực hiện tương tự cho quốc gia thoát trong dòng “ExitNodes”. Ví dụ: nếu bạn muốn truy cập ở Canada và xuất cảnh ở Uganda, bạn sẽ nhập như sau:

EntryNodes {ca} precisionNodes1

ExitNodes {ug} precisionNodes1


Hình 23 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Hãy xem xét việc vô hiệu hóa nút một cách nghiêm ngặt. Bạn có thể tiến hành thay thế mã số nghiêm ngặt 1 bằng mã số nghiêm ngặt 0 để đảm bảo rằng Tor vẫn sử dụng mã quốc gia khác nếu quốc gia được chỉ định không hoạt động.


Hình 24 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Thêm nhiều tùy chọn quốc gia hơn vào nút mạng nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn một nút nghiêm ngặt được kích hoạt với nút truy cập và / hoặc nút thoát, hãy xem xét thêm nhiều quốc gia thay vì chỉ một quốc gia. Bạn có thể thêm bằng cách nhập từng mã quốc gia trong một cặp dấu ngoặc nhọn và phân tách chúng bằng dấu phẩy. Ví dụ: để thêm Hoa Kỳ và Pháp vào dòng “ExitNodes” của Uganda, bạn sẽ nhập:

ExitNodes {ug}, {us}, {fr} Nghiêm ngặt 1

Bạn cần đảm bảo rằng không có khoảng trống giữa mỗi cặp dấu ngoặc nhọn và nước bên trong.


Hình 25 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Thay thế tệp “torrc” ban đầu bằng tệp đã cập nhật. Nhấn ⌘ Command + S, sau đó thoát TextEdit. Nội dung của tệp “torrc” gốc sẽ được cập nhật.


Hình 26 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Mở Tor. Tor có thể mất thêm vài giây để khởi chạy tại thời điểm này, đặc biệt nếu bạn chọn một quốc gia ở xa.


Hình 27 về Cách đặt Quốc gia Cụ thể trên Trình duyệt Tor

Kiểm tra các nút mạng truy cập và thoát của mạch Tor. Truy cập bất kỳ trang web nào (ví dụ: https://www.google.com.vn/) bằng trình duyệt Tor, sau đó nhấp vào biểu tượng củ hành ở trên cùng bên trái của trang. Một menu thả xuống có tiêu đề “Mạch Tor cho trang web này” sẽ xuất hiện cùng với trình duyệt, nút truy cập, kết nối trung gian, nút thoát và dữ liệu Internet, tất cả được liệt kê từ trên xuống dưới.

Trong ví dụ này, bạn sẽ thấy: Trình duyệt này> Canada [IP address] > [Country] [IP address] > Uganda [IP address] > InternetSource link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *