Cách dễ nhất để chuyển đổi XML sang Excel

ỨNG DỤNG


các cửa sổ


Hình ảnh 1 về Cách dễ nhất để chuyển đổi XML sang Excel

Mở Microsoft Excel. Bạn sẽ tìm thấy Excel trong nhóm ‘Microsoft Office’ từ danh sách Tất cả ứng dụng của menu Windows.


Hình 2 về Cách dễ nhất để chuyển đổi XML sang Excel

Nhấp vào Tệp ở góc trên bên trái của Excel.

Trên Excel 2007, nhấp vào nút tròn có biểu tượng Microsoft Office bên trong.


Hình 3 về Cách dễ nhất để chuyển đổi XML sang Excel

Nhấp vào Mở. Trình duyệt tệp sẽ mở.


Hình 4 về Cách dễ nhất để chuyển đổi XML sang Excel

Bấm đúp vào tệp XML. Tùy thuộc vào định dạng tệp, bạn có thể cần thực hiện thêm một số bước để mở tệp đó:

Nếu có hộp thoại Nhập XML, hãy mở tệp tham chiếu ít nhất một biểu định kiểu XSLT. Chọn Mở tệp mà không áp dụng biểu định kiểu để chọn định dạng chuẩn hoặc Mở tệp với biểu định kiểu được áp dụng cho dữ liệu biểu định kiểu.

Nếu bạn thấy hộp thoại Open XML, hãy chọn Dưới dạng sổ làm việc chỉ đọc.


Hình 5 về Cách dễ nhất để chuyển đổi XML sang Excel

Bấm vào menu Tệp.


Hình 6 về Cách dễ nhất để chuyển đổi XML sang Excel

Nhấp vào Lưu dưới dạng….


Hình 7 về Cách dễ nhất để chuyển đổi XML sang Excel

Chuyển đến thư mục mà bạn muốn lưu tệp.


Hình 8 về Cách dễ nhất để chuyển đổi XML sang Excel

Chọn Sổ làm việc Excel từ menu thả xuống ‘Lưu dưới dạng’.


Hình ảnh 9 về Cách dễ nhất để chuyển đổi XML sang Excel

Nhấp vào để lưu . Dữ liệu XML sẽ được lưu dưới dạng tệp Excel.

hệ điều hành Mac


Hình 10 về Cách dễ nhất để chuyển đổi XML sang Excel

Mở Microsoft Excel. Ứng dụng này nằm trong thư mục Ứng dụng.

Excel cho macOS không thể nhập dữ liệu XML từ các nguồn khác, nhưng ứng dụng cho phép bạn mở các tệp trang tính XML.


Hình 11 về Cách dễ nhất để chuyển đổi XML sang Excel

Nhấp vào menu Tệp ở đầu màn hình.


Hình 12 về Cách dễ nhất để chuyển đổi XML sang Excel

Nhấp vào Mở. Một cửa sổ Finder sẽ mở ra.


Hình 13 về Cách dễ nhất để chuyển đổi XML sang Excel

Chọn tệp XML. Duyệt đến thư mục chứa tệp XML và nhấp vào tên tệp để chọn.


Hình 14 về Cách dễ nhất để chuyển đổi XML sang Excel

Bấm OK. Nội dung của tệp XML sẽ xuất hiện.


Hình 15 về Cách dễ nhất để chuyển đổi XML sang Excel

Bấm vào menu Tệp.


Hình 16 về Cách dễ nhất để chuyển đổi XML sang Excel

Nhấp vào Lưu dưới dạng.


Hình 17 về Cách dễ nhất để chuyển đổi XML sang Excel

Nhập tên cho tệp.


Hình 18 về Cách dễ nhất để chuyển đổi XML sang Excel

Chọn .CSV từ menu thả xuống ‘loại tệp’.


Hình 19 về Cách dễ nhất để chuyển đổi XML sang Excel

Nhấp vào để lưu . Tệp XML đã được lưu với phần mở rộng .CSV trên Mac.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *