Cách dễ nhất để xem tệp XML

ỨNG DỤNGHình ảnh 1 về Cách dễ nhất để xem tệp XML

Mở trình duyệt Firefox, Chrome hoặc Safari.


Hình 2 về Cách dễ nhất để xem tệp XML

Mở tệp XML. Nhấp vào URL của tệp XML hoặc nhấp vào tệp XML, kéo và thả tệp đó vào cửa sổ trình duyệt mới.


Hình 3 về Cách dễ nhất để xem tệp XML

Xem các tệp XML. Các thẻ XML sẽ có màu tím và dữ liệu XML sẽ xuất hiện dưới dạng văn bản thuần túy. Trên trình duyệt Chrome và Safari, nhấp vào mũi tên để thu gọn hoặc mở rộng một nhóm thẻ. Đối với Firefox, bạn nhấp vào dấu – hoặc + để thu gọn hoặc mở rộng các tab.


Hình ảnh 4 về Cách dễ nhất để xem tệp XML

Lưu tệp XML. Nếu bạn đang xem một tệp XML trên một trang web và muốn lưu nó, hãy nhấp vào menu Tệp, sau đó nhấp vào Lưu. Chọn nơi bạn muốn lưu tệp XML và sau đó nhấp vào Lưu.

Xem và chỉnh sửa các tệp XML trên máy tính Windows


Hình 5 về Cách dễ nhất để xem tệp XML

Tải xuống XML Notepad. XML Notepad là một trình chỉnh sửa và xem tệp XML do công ty Microsoft phát hành. Bạn có thể tải xuống trình cài đặt độc lập hoặc có thể tải xuống tại https://xmlnotepad.codeplex.com. Các liên kết nằm trong phần Mô tả dự án.

Nếu bạn sử dụng Mac OS X, TextWrangler là một trình soạn thảo văn bản miễn phí giúp tô màu định dạng các thẻ trong tệp XML để chỉnh sửa dễ dàng hơn.


Hình 6 về Cách dễ nhất để xem tệp XML

Cài đặt XML Notepad. Mở tệp cài đặt Notepad XML đã tải xuống và làm theo hướng dẫn thiết lập để cài đặt chương trình.


Hình 7 về Cách dễ nhất để xem tệp XML

Mở tệp XML bằng Notepad XML. Mở Notepad XML. Bấm vào menu Tệp rồi bấm Mở. Tìm tệp XML trên máy tính của bạn và chọn Mở.


Hình ảnh 8 về Cách dễ nhất để xem tệp XML

Xem các tệp tin XML ở chế độ dạng cây (Tree View). Chế độ xem dạng cây sẽ chia các thẻ XML trong thanh bên trái. Nhấp vào nhãn Chế độ xem dạng cây, sau đó nhấp vào thẻ để hiển thị văn bản bên trong.


Hình ảnh 9 về Cách dễ nhất để xem tệp XML

Xem các tệp XML ở chế độ Đầu ra XSL. Chế độ Đầu ra XSL hiển thị tệp XML như bạn xem trong trình duyệt.


Hình 10 về Cách dễ nhất để xem tệp XML

Chỉnh sửa tệp XML. Chỉnh sửa tệp XML dưới dạng tệp văn bản. Phần mềm XML Notepad có nhiều tính năng để làm việc với các tệp XML.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *