Cách in nhiều trang một mặt trong Adobe Reader

ỨNG DỤNGHình 1 về Cách In Nhiều Trang Một Mặt trong Adobe Reader

Chọn ‘In’. Nhấp vào Tệp. Từ menu thả xuống, hãy chọn ‘In’. Một cửa sổ hoặc hộp thoại sẽ xuất hiện.

Người dùng Mac có thể sử dụng phím tắt ⌘ Command P.

Người dùng Windows có thể sử dụng phím tắt Crtl P.


Hình 2 về Cách In Nhiều Trang Một Mặt trong Adobe Reader

Điều chỉnh cài đặt ‘Tỷ lệ trang’. Tìm phần ‘Tỷ lệ trang’. Mở rộng menu. Chọn ‘Nhiều trang trên mỗi trang tính’ từ trình đơn ‘Chia tỷ lệ trang’.

Trong phiên bản mới nhất của Adobe Reader, điều này được gọi là ‘Xử lý và kích thước trang’.


Hình 3 về Cách In Nhiều Trang Một Mặt trong Adobe Reader

Chọn số lượng trang PDF trên một mặt. Sau khi bạn chọn ‘Nhiều trang trên mỗi tờ’, một mục mới sẽ xuất hiện trong hộp thoại: ‘Các trang trên mỗi tờ.’ Sử dụng menu thả xuống bên cạnh để chọn số trang PDF bạn muốn in trên một mặt giấy.

Trong phiên bản mới nhất, bạn có thể đặt số trang tùy ý.


Hình 4 về Cách In Nhiều Trang Một Mặt trong Adobe Reader

Chỉ định thứ tự trang. Tìm phần ‘Thứ tự trang’ và mở rộng menu thả xuống. Bạn sẽ có 4 tùy chọn: Đảo chiều ngang, Đảo chiều ngang, Đảo chiều dọc và Đảo chiều dọc.

Với tùy chọn Ngang, các trang được hiển thị theo hàng từ trái sang phải.

Với tùy chọn Ngang Đảo ngược, các trang sẽ được hiển thị theo hàng từ phải sang trái.

Với tùy chọn Vertical, các trang sẽ bắt đầu từ trên cùng, góc trái và hiển thị từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

Với tùy chọn Vertical Reversed, các trang sẽ bắt đầu từ góc trên cùng, bên phải và hiển thị từ trên xuống dưới, từ phải sang trái.


Hình 5 về Cách In Nhiều Trang Một Mặt trong Adobe Reader

In tài liệu. Để in tài liệu, hãy nhấp vào ‘Ok.’ Cuối cùng, thu thập tài liệu của bạn từ máy in.

Chúng tôi khuyên bạn nên in trên cả hai mặt để tiết kiệm giấy.

In nhiều trang của cùng một tệp PDF trên một mặt


Hình 6 về Cách In Nhiều Trang Một Mặt trong Adobe Reader

Nhân các trang PDF. Tính năng ‘Sắp xếp các trang’ cho phép bạn nhân và sắp xếp lại các trang PDF, tuy nhiên, tính năng này không khả dụng trên phiên bản miễn phí của Adobe Reader. Nhân nhiều trang trước khi chuyển đổi tài liệu của bạn thành tệp PDF. Để tiếp tục, chúng tôi sử dụng tính năng này:

Nhấp vào tab ‘Công cụ’ và chọn ‘Tổ chức các trang’

Chọn một hoặc nhiều trang mà bạn muốn sao chép.

Nhấn giữ Crtl hoặc ⌘ Command và kéo hình thu nhỏ đến vị trí thứ hai.


Hình 7 về Cách In Nhiều Trang Một Mặt trong Adobe Reader

Chọn ‘In.’ Để in nhiều trang PDF trên một mặt giấy, bạn cần thay đổi cài đặt in.

Nhấp vào Tệp và chọn ‘In.’

Tìm ‘Tỷ lệ trang’ hoặc ‘Định cỡ trang và xử lý’ và chọn ‘Nhiều trang trên mỗi trang tính.’

Sử dụng menu thả xuống trong phần ‘Trang trên mỗi tờ’ để chọn số trang PDF bạn muốn in trên một tờ giấy.


Hình 8 về Cách In Nhiều Trang Một Mặt trong Adobe Reader

Đặt thứ tự trang. Tìm phần ‘Thứ tự trang’. Bạn sẽ thấy 4 tùy chọn.

Nếu bạn chọn Ngang, các trang được hiển thị theo hàng từ trái sang phải.

Nếu bạn chọn Đảo ngược ngang, các trang sẽ được hiển thị theo hàng từ phải sang trái.

Nếu bạn chọn Dọc, các trang sẽ bắt đầu từ góc trên cùng bên trái và hiển thị từ trên xuống dưới và từ trái sang phải.

Nếu bạn nhấp vào Đảo ngược theo chiều dọc, các trang sẽ bắt đầu từ trên cùng, góc bên phải và hiển thị từ trên xuống dưới, từ phải sang trái.


Hình 9 về Cách In Nhiều Trang Một Mặt trong Adobe Reader

In tài liệu. Sau khi điều chỉnh cài đặt, nhấp vào ‘Ok’ để in các trang PDF. Cuối cùng, thu thập tài liệu của bạn từ máy in.

Chúng tôi khuyên bạn nên in trên cả hai mặt để tiết kiệm giấy.

In hai mặt


Hình 10 về Cách In Nhiều Trang Một Mặt trong Adobe Reader

In hai mặt trên Windows. In hai mặt cho phép chúng ta in tài liệu trên cả mặt trước và mặt sau của tờ giấy.

Nhấp vào ‘Tệp’ và sau đó chọn ‘In’ từ trình đơn thả xuống.

Nhấp vào nút ‘Thuộc tính’.

Chọn ‘Bố cục’ và chọn ‘In trên cả hai mặt’.

Nhấp vào ‘Ok’ để in tài liệu.


Hình 11 về Cách In Nhiều Trang Một Mặt trong Adobe Reader

In hai mặt trên Mac. In hai mặt giúp tiết kiệm giấy vì bạn có thể tận dụng mặt trước và mặt sau của giấy.

Nhấp vào ‘Tệp’ và chọn ‘In.

Mở rộng hộp thoại In bằng cách nhấp vào hình vuông màu xanh lam bên cạnh trường dữ liệu ‘Máy in’.

Mở rộng menu thả xuống bên dưới trường ‘Trang’ và chọn ‘Bố cục’.

Tìm trường ‘Hai mặt’ và chọn ‘Liên kết cạnh dài’ từ menu thả xuống.

Nhấp vào ‘Ok’ để in tài liệu.


Hình 12 về Cách In Nhiều Trang Một Mặt trong Adobe Reader

In hai mặt trên máy in một mặt. Nếu máy in của bạn không được trang bị tính năng in hai mặt, bạn có thể in thủ công trên từng mặt giấy.

Nhấp vào ‘Tệp’ và chọn ‘In’ từ trình đơn thả xuống.

Tìm ‘Tập hợp con’ và chọn ‘Chỉ các trang chẵn’.

Chọn hộp bên cạnh ‘Trang Đảo ngược’

Nhấp vào ‘Ok’ để in tài liệu.

Lấy giấy ra khỏi máy in. Nếu tài liệu có số trang lẻ, hãy thêm một tờ giấy trắng.

Đặt tập giấy vào ngăn đựng giấy. Các trang chẵn phải được úp xuống và đầu trang hướng về phía máy in.

Chọn Tệp> In> Tập hợp con> Chỉ Trang lẻ> Trang Đảo ngược> Ok.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *