Cách khôi phục mật khẩu tệp Outlook 2010 .PST

OFFICES


Bạn quên hoặc mất mật khẩu tệp Outlook PST (Tệp Lưu trữ Cá nhân)? Khôi phục mật khẩu PST của hạt nhân Kernel công cụ này sẽ giúp bạn lấy lại mật khẩu ngay lập tức. Đây là một công cụ khôi phục mật khẩu đa ngôn ngữ để khôi phục mật khẩu PST của Outlook bị mất hoặc bị quên.

Bạn chỉ cần chỉ định vị trí tệp PST và nhấp vào Khôi phục mật khẩu. Vâng, đó là tất cả!

khôi phục mật khẩu1

Nó sẽ ngay lập tức hiển thị cho bạn mật khẩu (với tùy chọn sao chép nó).

triển vọng pst

Nó hỗ trợ tất cả các phiên bản của Outlook từ 97 đến Outlook 2010. Chúng tôi đã thử nghiệm nó trên hệ thống Windows 7 x86 chạy Outlook 2010.

Tải xuống Nucleus Kernel PST Password RecoverySource link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.