Cách kiểm tra xem một số có trên WhatsApp hay không

IOS


Nhắn tin đã thay đổi khá nhiều trong những năm qua. Đã có lúc tin nhắn văn bản là cách duy nhất để nhắn tin nhưng các ứng dụng nhắn tin trực tuyến như WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, Slack, Disccord, Telegram, v.v., đã thay đổi mọi thứ. Nó đã đến mức các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp thậm chí có tài khoản doanh nghiệp cho những người cần nó. Không có khả năng một người không sử dụng dịch vụ nhưng nếu bạn cần kiểm tra xem một số có trên WhatsApp hay không, điều đó khá dễ dàng. Ứng dụng có kiểm tra tích hợp cho nó.

Kiểm tra số trên WhatsApp

Sao chép số bạn muốn kiểm tra vào khay nhớ tạm. Mở WhatsApp và nhấn vào nút tin nhắn mới. Khi bạn chuyển đến màn hình Trò chuyện mới, bạn có tùy chọn để thêm một số liên lạc mới. Nhấn vào nút Liên hệ mới và trong trường số, hãy nhập số bạn muốn kiểm tra.

Nếu số đó không được kết nối với tài khoản WhatsApp, bạn sẽ thấy thông báo ‘Không có trên WhatsApp’ bên dưới. Bạn không thể làm gì nhiều về nó. Bạn có thể sử dụng tin nhắn văn bản kiểu cũ và cho chủ nhân của số điện thoại biết bạn thích ứng dụng nào cho cuộc trò chuyện hàng ngày.

Không cần phải nói rằng bất kỳ ai có số điện thoại của bạn cũng có thể tra cứu xem bạn có sử dụng WhatsApp hay không. Ngoài ra, không có thông tin nào có thể được khám phá. Tên, vị trí, trạng thái hoạt động của bạn và bất kỳ câu chuyện nào bạn đã đăng đều sẽ ở chế độ riêng tư cho đến khi bạn trao đổi tin nhắn với một số.

Tuy nhiên, đây có thể là một rủi ro bảo mật nhỏ đối với những người dùng không muốn việc sử dụng ứng dụng của họ bị phát hiện. Điều này cũng có xu hướng cho đi nếu người dùng đã cài đặt ứng dụng trên điện thoại của họ. Nếu ứng dụng chưa được cài đặt trên điện thoại, ứng dụng đó có thể không được tính là người dùng đang hoạt động. Kiểm tra xem người dùng có đang sử dụng WhatsApp hay không bằng phương pháp này không cảnh báo họ về thực tế.

Nếu bạn tiếp tục thêm số làm liên hệ, họ sẽ không biết rằng bạn đã làm như vậy. Chỉ khi bạn gửi tin nhắn cho họ thì họ mới biết rằng bạn có số điện thoại của họ. Tin nhắn cũng sẽ tiết lộ tên của bạn và ảnh hồ sơ của bạn nếu nó được đặt ở chế độ công khai. Sau đó, người mà bạn đã liên hệ có thể nhắn tin lại cho bạn và cả hai bạn sẽ có thể xem tên, ảnh hồ sơ, trạng thái hoạt động, câu chuyện, v.v. của những người khác.

Không có cách nào WhatsApp cho phép một liên hệ đọc các cuộc trò chuyện mà bạn đã có với người khác.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *