Cách lấy đường dẫn đầy đủ đến tệp hoặc thư mục trên Windows 10

WINDOW

Các đường dẫn cần thiết khi bạn phải di chuyển Command Prompt hoặc cửa sổ PowerShell sang một thư mục khác hoặc khi bạn cần mở hoặc chạy một tệp. Chúng cũng được sử dụng trong các tập lệnh và thậm chí có thể cần thiết để truy cập các tệp qua mạng. Đường dẫn tệp hoặc thư mục về cơ bản là một địa chỉ cho các ứng dụng và hệ thống khác cũng như hệ điều hành của riêng bạn biết nơi nó có thể tìm thấy tệp hoặc thư mục. Dưới đây là ba cách đơn giản để lấy đường dẫn đầy đủ đến tệp hoặc thư mục trên Windows 10.

Xem video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=MVoQhYWJuvw

Thanh vị trí File Explorer

Thanh vị trí File Explorer cho bạn biết bạn hiện đang ở thư mục nào. Theo mặc định, đường dẫn được hiển thị ở định dạng thân thiện và dễ đọc hơn nhưng nếu bạn nhấp vào bên trong thanh vị trí, nó sẽ thay đổi thành một đường dẫn thực tế bạn có thể sao chép vào khay nhớ tạm. Điểm thiếu sót của phương pháp này là nó chỉ có thể cung cấp cho bạn đường dẫn đến thư mục hiện tại. Nếu bạn đang thực hiện việc này cho một tệp, bạn sẽ phải sao chép thủ công tên và phần mở rộng của tệp và tự mình thêm nó vào cuối đường dẫn. Đảm bảo bạn sao chép và dán tên tệp để có ít chỗ sai hơn.

Ruy băng File Explorer

Phương pháp này là phương pháp dễ nhất trong số tất cả các phương pháp trong danh sách này và nó hoạt động cho cả tệp và thư mục. Mở thư mục chứa tệp hoặc thư mục mà bạn muốn lấy đường dẫn đầy đủ đến. Chọn mục và trên ruy-băng, hãy chọn tab Trang đầu. Có một nút ‘Sao chép đường dẫn’. Nhấp vào nó và đường dẫn đến mục sẽ được sao chép vào khay nhớ tạm của bạn. Đường dẫn sẽ được đặt trong dấu ngoặc kép để bạn có thể dán thẳng vào tập lệnh hoặc cửa sổ đầu cuối.


Menu ngữ cảnh của File Explorer

Phương pháp này ít nhiều hoạt động giống như cách nút Copy Path trên ribbon File Explorer. Mở thư mục có tệp hoặc thư mục mà bạn muốn sao chép đường dẫn đến. Nhấn giữ phím Shift và nhấp chuột phải vào mục đó. Menu ngữ cảnh sẽ có tùy chọn ‘Sao chép dưới dạng đường dẫn’. Nhấp vào nó và đường dẫn đầy đủ đến tệp hoặc thư mục, được đặt trong dấu ngoặc kép sẽ được sao chép vào khay nhớ tạm.

Điểm thiếu sót duy nhất của phương pháp này là bạn có thể quên phím bổ trợ nào cần giữ để có tùy chọn này trong menu ngữ cảnh. Ngoài ra, nó dễ dàng như nhấp vào nút Copy Path. Nếu bạn thích sử dụng bàn phím để điều hướng hầu hết mọi thứ, bạn có thể sẽ thích phương pháp menu ngữ cảnh hơn nút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *