Cách nhập các ký hiệu đặc biệt trên máy tính xách tay

ỨNG DỤNGHình 1 của Cách nhập các ký hiệu đặc biệt trên máy tính xách tay

Xem các số nhỏ trên một số phím. Những con số này thường có màu sắc khác nhau và không được đặt cùng với dãy phím biểu tượng chính trên bàn phím. Bạn có thể thấy chúng trên các phím m, j, k, l, u, i, o, 7, 8 và 9.


Hình 2 của Cách nhập các ký hiệu đặc biệt trên máy tính xách tay

Bật chức năng bàn phím số. Một số bàn phím không có bàn phím số nhưng có một phím khóa số được gắn nhãn ‘NumLk’. Nếu bạn không thấy phím này, hãy tìm một phím khác có cùng màu với các phím số ẩn, thường là phím ‘FN’. Nhấn phím FN và nhấn phím khóa cuộn, hoặc chỉ cần nhấn phím FN tùy thuộc vào máy tính để bật chức năng bàn phím số.


Hình 3 của Cách nhập các ký hiệu đặc biệt trên máy tính xách tay

Nhấn phím ALT và nhập mã. Bạn cần nhấn phím FN và phím ALT cùng lúc để nhập mã. Xem bảng mã đầy đủ tại http://fsymbols.com/keyboard/windows/alt-codes/list/. Biểu tượng ngay lập tức hiển thị khi bạn thả tay khỏi phím ALT.


Hình 4 về Cách nhập các ký hiệu đặc biệt trên máy tính xách tay

Tạo biểu tượng bằng bàn phím số. Nếu bàn phím của bạn có bàn phím số thì thao tác sẽ đơn giản hơn. Đảm bảo rằng Num Lock đang bật, sau đó giữ phím ALT, nhập mã trên bàn phím số và nhận biểu tượng. Bạn có thể thực hiện việc này trên bất kỳ bàn phím nào có bàn phím số, cho dù đó là máy tính xách tay hay máy tính để bàn.

Ví dụ: một số ký hiệu quen thuộc như ☺ được nhập bằng tổ hợp ALT + 1 hoặc ♀ xuất hiện sau khi bạn nhấn ALT + 12. Hệ thống cũng có thể tạo các chữ cái có dấu như ALT + 0193 sẽ cung cấp cho bạn văn bản. Châu Á, hoặc các ký tự tiếng nước ngoài như ß hiển thị khi bạn nhấn ALT + 0223. Ngoài ra, bạn có thể nhập các ký hiệu toán học như ALT + 0177 sẽ là ± và tạo một số phân số như nhập ALT + 0190 để có ¾.

Sử dụng phím tắt để nhập ký hiệu trên máy tính xách tay Mac


Hình 5 về Cách nhập các ký hiệu đặc biệt trên máy tính xách tay

Nhấn phím Option hoặc Option và Shift. Dòng Mac được tiêu chuẩn hóa nhiều hơn so với kiểu Windows, vì vậy điều này hoạt động với tất cả các bàn phím Mac.


Hình 6 của Cách nhập các ký hiệu đặc biệt trên máy tính xách tay

Chọn biểu tượng bạn muốn. Lưu ý, bạn sẽ không có nhiều biểu tượng để lựa chọn như trên máy tính Windows và mỗi biểu tượng được nhập bằng cách nhấn và giữ phím Tùy chọn cùng lúc với một hoặc nhiều phím khác, thay vì nhập một mã cụ thể . Bạn có thể xem danh sách các ký hiệu bàn phím tại các trang web như http://fsymbols.com/keyboard/mac/.

Biểu tượng có dấu được tạo bằng cách giữ phím Tùy chọn, sau đó nhấn phím có dấu, sau đó nhấn vào ký tự bạn muốn thêm dấu. Nếu là chữ in hoa, bạn cần nhấn phím Shift. Các chữ cái có dấu như Á được nhập bằng cách nhấn các phím Option và Shift, sau đó nhấn các phím E và A theo đúng thứ tự và thả tay khỏi các phím.

Bên cạnh các chữ cái có dấu, nhiều biểu tượng khác được tạo ra bằng cách nhấn phím Option và một phím khác, nhưng thay vì viết hoa các chữ cái, phím Shift sẽ thay đổi biểu tượng. Ví dụ: nhấn phím Option và dấu = tạo ra biểu tượng ≠, nhưng nhấn phím Shift cho bạn biểu tượng ±.


Hình 7 về Cách nhập các ký hiệu đặc biệt trên máy tính xách tay

Nhấn phím để tạo biểu tượng bạn muốn.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *