Cách sao lưu tất cả sổ ghi chép OneNote 2010

OFFICES


OneNote 2010 cung cấp tính năng sao lưu gia tăng, tính năng này tự động tạo bản sao lưu chỉ các sổ ghi chép được cập nhật. Nó không chỉ cho phép người dùng lên lịch kế hoạch sao lưu mà còn cho phép họ phân bổ số lượng bản sao sẽ được thực hiện theo các khoảng thời gian đã định.

Để sao lưu sổ ghi chép, trên menu Tệp, bấm vào Tùy chọn.

1024d1277894728-backup-all-notebook-

Từ thanh bên trái, chọn Lưu & Sao lưu và từ cửa sổ chính, trong phần Sao lưu. nhấp vào nút Back Up All Notebooks Now, nút này sẽ bắt đầu tạo một bản sao lưu của tất cả các Notebook.

1023d1277894727-backup-all-notebook-Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.