Cách sao lưu và khôi phục tất cả cài đặt Google Chrome

ỨNG DỤNGHình ảnh 1 về Cách sao lưu và khôi phục tất cả cài đặt Google Chrome

Mở Google Chrome. Để sao lưu Google Chrome, bạn cần mở trình duyệt trên máy tính để bàn.


Hình ảnh 2 về Cách sao lưu và khôi phục tất cả cài đặt Google Chrome

Nhấp vào nút hình ở góc trên bên phải của cửa sổ. Một menu thả xuống sẽ xuất hiện.


Hình ảnh 3 về Cách sao lưu và khôi phục tất cả cài đặt Google Chrome

Nhấp vào Cài đặt ở gần cuối trình đơn thả xuống.


Hình ảnh 4 về Cách sao lưu và khôi phục tất cả cài đặt Google Chrome

Nhấp vào ĐĂNG NHẬP VÀO CHROME ở gần trên cùng bên phải của trang Cài đặt.

Bạn có thể đã đăng nhập vào Chrome, trong trường hợp này, tên tài khoản của bạn sẽ xuất hiện bên dưới tiêu đề “Mọi người” ở đầu trang. Nếu vậy, hãy chuyển sang ba bước tiếp theo.

Nếu bạn đã đăng nhập vào một tài khoản không phải là tài khoản mà bạn muốn sao lưu Google Chrome, hãy nhấp vào ĐĂNG NHẬP trước.


Hình ảnh 5 về Cách sao lưu và khôi phục tất cả cài đặt Google Chrome

Nhập địa chỉ email của bạn. Nhập địa chỉ email của tài khoản Google bạn muốn sử dụng, sau đó nhấp vào TIẾP THEO.


Hình ảnh 6 về Cách sao lưu và khôi phục tất cả cài đặt Google Chrome

Nhập mật khẩu. Nhập mật khẩu cho địa chỉ email bạn vừa nhập, sau đó nhấp vào TIẾP THEO.


Hình ảnh 7 về Cách sao lưu và khôi phục tất cả cài đặt Google Chrome

Nhấp vào OK, GOT IT khi nó xuất hiện. Sau đó bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản Google đang sử dụng.


Hình 8 về Cách sao lưu và khôi phục tất cả cài đặt Google Chrome

Nhấp vào Đồng bộ hóa. Nó nằm bên dưới tên của tài khoản đang hoạt động ở gần đầu trang Cài đặt.

Nếu bạn đã đăng nhập, đồng bộ hóa thường được bật.


Hình ảnh 9 về Cách sao lưu và khôi phục tất cả cài đặt Google Chrome

Bật tính năng “Đồng bộ hóa mọi thứ”. Nhấp vào nút chuyển đổi màu trắng ở bên phải của tiêu đề “Đồng bộ hóa mọi thứ”. Công tắc sẽ chuyển sang màu xanh lam. Tất cả cài đặt, dấu trang, ứng dụng và dữ liệu hiện hành khác của bạn sẽ được lưu vào tài khoản Google của bạn.

Nếu nút “Đồng bộ hóa mọi thứ” có màu xanh lam thì Chrome đã được sao lưu vào tài khoản của bạn.


Hình ảnh 10 về Cách sao lưu và khôi phục tất cả cài đặt Google Chrome

Nhấp vào nút Quay lại ở trên cùng bên trái của trang. Giờ đây, bạn có thể khôi phục cài đặt của Chrome trên một máy tính hoặc thiết bị di động khác.

Khôi phục Chrome trên máy tính để bàn


Hình ảnh 11 về Cách sao lưu và khôi phục tất cả cài đặt Google Chrome

Mở trình duyệt Google Chrome trên máy tính mà bạn muốn khôi phục cài đặt Chrome.


Hình 12 về Cách sao lưu và khôi phục tất cả cài đặt Google Chrome

Nhấp vào ⋮ ở phía trên bên phải của cửa sổ. Một menu thả xuống sẽ xuất hiện.


Hình 13 về Cách sao lưu và khôi phục tất cả cài đặt Google Chrome

Nhấp vào Cài đặt ở gần cuối trình đơn thả xuống.


Hình 14 về Cách sao lưu và khôi phục tất cả cài đặt Google Chrome

Nhấp vào ĐĂNG NHẬP VÀO CHROME ở trên cùng bên phải của trang Cài đặt.


Hình 15 về Cách sao lưu và khôi phục tất cả cài đặt Google Chrome

Đăng nhập vào Chrome. Nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn đã sử dụng để sao lưu Chrome. Bản sao lưu của Chrome sẽ được tải lại.

Khôi phục Chrome trên điện thoại


Hình ảnh 16 về Cách sao lưu và khôi phục tất cả cài đặt Google Chrome

Mở ứng dụng Google Chrome trên điện thoại hoặc máy tính bảng mà bạn muốn khôi phục cài đặt Chrome.


Hình ảnh 17 về Cách sao lưu và khôi phục tất cả cài đặt Google Chrome

Nhấn vào ⋮ ở góc trên bên phải của màn hình. Một menu thả xuống sẽ xuất hiện.


Hình 18 về Cách sao lưu và khôi phục tất cả cài đặt Google Chrome

Nhấp vào Cài đặt ở gần cuối trình đơn thả xuống.


Hình ảnh 19 về Cách sao lưu và khôi phục tất cả cài đặt Google Chrome

Nhấp vào Đăng nhập vào Chrome. Tab này nằm ở đầu trang Cài đặt.


Hình 20 về Cách sao lưu và khôi phục tất cả cài đặt Google Chrome

Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Nhập địa chỉ email của bạn, nhấn NEXT, nhập mật khẩu, sau đó nhấn NEXT để đăng nhập địa chỉ email của bạn. Bản sao lưu trên Chrome sẽ được tải lại.

Nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Google trên thiết bị này, bạn có thể chạm vào tài khoản đó để chọn, sau đó chạm vào TIẾP TỤC.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *