Cách sử dụng hàm FLOOR trong Google Sheets

ỨNG DỤNG


Google Sheets là một trong những chương trình bảng tính tốt nhất. Nó có một số chức năng dễ tiếp cận nhất, đặc biệt khi so sánh với Excel. Một trong những hàm này là hàm FLOOR. Đọc tiếp để tìm hiểu cách thức và thời điểm sử dụng hàm FLOOR trong Google Trang tính.

Chức năng FLOOR trong Google Trang tính là gì?

Hàm FLOOR làm tròn giá trị của một thừa số đã chỉ định xuống bội số gần nhất. Điều này có nghĩa là SÀN của một giá trị thường sẽ nhỏ hơn giá trị hoặc số chính xác. Bài viết sẽ giải thích chi tiết hơn sau khi xem xét cú pháp.

SÀN NHÀ . cú pháp hàm

Cú pháp FLOOR sử dụng tên hàm cộng với giá trị được làm tròn và hệ số đặt trong ngoặc.

=FLOOR(value,factor)

  1. =SÀN là tên hàm chỉ định kiểu tính toán sẽ thực hiện.
  2. giá trị là số cần làm tròn.
  3. nhân tố là số mà kết quả phải là bội của nó.

SÀN như thế nào. chức năng hoạt động

Hàm FLOOR sẽ cung cấp cho bạn số lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng giá trị của số nguyên gần nhất. Ví dụ: nếu bạn có giá trị 1,3 và hệ số là 1, thì SÀN của giá trị này là 1 vì một là giá trị lớn và giá trị gần nhất với 1 nhỏ hơn 1,3.

Nếu giá trị là một số nguyên, FLOOR của nó sẽ bằng chính nó. Ví dụ: nếu giá trị là 7 và hệ số được chỉ định là 1, thì FLOOR của nó sẽ là 7. Điều này xảy ra vì 7 cũng là số nguyên gần nhất với chính nó.

Điều quan trọng cần lưu ý là FLOOR không làm tròn xuống các giá trị không phải là bội số của các yếu tố. Ví dụ: nếu bạn chỉ định 8 làm giá trị và 3 làm hệ số, thì kết quả sẽ là 6 vì đây là bội số làm tròn xuống gần nhất của 3.

Ví dụ về hàm FLOOR trong Google Sheets

Bây giờ bạn đã rõ hàm FLOOR là gì và nó hoạt động như thế nào, chúng ta hãy xem xét một số ví dụ. Mặc dù bạn có thể sử dụng các số được viết bên trong hàm FLOOR nhưng rất có thể bạn sẽ sử dụng các tham chiếu ô. Bạn có thể sử dụng các bước sau đây làm hướng dẫn chung để sử dụng hàm FLOOR với tham chiếu ô:

phân tích nhanh

1. Nhập các giá trị của bạn vào các ô.

2. Nhập các yếu tố của bạn vào các hộp bên cạnh chúng.

3. Trên ô trống bên cạnh thừa số, hãy nhập công thức =FLOOR(giá trị, hệ số) Ở đâu giá trị là vị trí ô của giá trị và nhân tố là vị trí ô của thừa số hay của chính phần tử đó.

4. Nhấn Đi vào để có được kết quả.

5. Sử dụng núm điều khiển điền hoặc đề xuất tự động điền trong Google Trang tính để điền vào các ô còn lại trong cột.

Ví dụ 1: Sử dụng tham chiếu ô với FLOOR . chức năng

Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng FLOOR trong Google Trang tính với bảng giá trị:

Cách sử dụng hàm FLOOR trong Google Sheets Ảnh 1

1. Mở tài liệu Google Trang tính mới.

2. Nhập các giá trị và yếu tố mà bạn muốn áp dụng hàm FLOOR. Đảm bảo dán nhãn rõ ràng.

3. Nhấp vào nơi kết quả đầu tiên sẽ xuất hiện. Đây là ô C4 trong ví dụ.

4. Nhập dấu bằng (=).

5. Gõ FLO và đợi các tùy chọn xuất hiện, sau đó chọn SÀN NHÀ. Lưu ý rằng Trang tính cho bạn biết cú pháp của hàm khi bạn chọn nó theo cách này.

Cách sử dụng hàm FLOOR trong Google Sheets Ảnh 3

6. Nhấp vào ô có giá trị được làm tròn. Tên ô phải xuất hiện trong công thức bên trong dấu ngoặc.

Cách sử dụng hàm FLOOR trong Google Sheets Ảnh 4

7. Nhập dấu phẩy.

8. Nhấp vào ô có hệ số.

Cách sử dụng hàm FLOOR trong Google Sheets Ảnh 5

9. Nhấn Đi vào và kết quả sẽ hiện ra.

Như bạn có thể thấy, SÀN của 38,5 với hệ số 3 là 36. Điều này có nghĩa là 36 là số gần nhất với 38,5, nhỏ hơn 38,5 và là bội số của 3.

Thông thường, một hộp gợi ý sẽ xuất hiện với tùy chọn tự động điền phần còn lại của bảng. Nhấp vào dấu kiểm để tự động điền vào bảng.

Cách sử dụng hàm FLOOR trong Google Sheets Hình 6

Ví dụ 2: Sử dụng số thay vì tham chiếu ô

Bạn không nhất thiết phải sử dụng các ô để nhập công thức, bạn cũng có thể sử dụng các giá trị trực tiếp. Ví dụ: nếu sử dụng lại cùng một bảng giá trị, tại ô C4, công thức:

=FLOOR(A4,B4)

Có thể được thay thế bằng:

=FLOOR(38.5,3)

Cách sử dụng hàm FLOOR trong Google Sheets Hình 7

Khi bạn nhấn Đi vào , bạn sẽ nhận được kết quả. Tuy nhiên, nó sẽ không cho phép bạn tự động điền vào bảng. Bạn cũng không thể sử dụng núm điều khiển điền vì nó sẽ chỉ áp dụng các số giống nhau cho hàm thay vì các số khác trong bảng. Vì vậy, nếu bạn nhập số thay vì sử dụng tham chiếu ô, bạn sẽ phải điền từng kết quả riêng lẻ.

Giải thích kết quả

Cách sử dụng hàm FLOOR trong Google Sheets Hình 8

Nếu nhìn vào hàng 4, giá trị đưa ra là 38,5. Thừa số là 3, do đó, cú pháp FLOOR sẽ tính toán số gần nhất với 38,5, là bội số của 3 và nhỏ hơn 38,5, kết quả là 36.

Hệ số cũng có thể ở dạng dấu thập phân, ví dụ, ở hàng 6, hệ số là 0,1. Vì vậy, hàm hiện đang tìm cách làm tròn xuống phần mười gần nhất thay vì một số nguyên. Do đó, kết quả sẽ là số thập phân ở phần mười. Trong ví dụ trên, chúng ta có 12.2.

Đôi khi bạn có một giá trị tiêu cực. Trong ví dụ dưới đây, bài viết đã thay đổi giá trị trong ô A8 từ 6,7 thành -6,7. Kết quả của hàm FLOOR sẽ trở thành -8. Điều này là do -8 là số thấp hơn gần nhất với -6,7 cũng là bội số của 2.

Cách sử dụng hàm FLOOR trong Google Sheets Hình 9

Khi nào nên sử dụng chức năng FLOOR trong Google Trang tính?

Bạn có thể sử dụng hàm FLOOR để làm tròn số khi xử lý những thứ như tiền tệ, chẳng hạn như làm tròn tỷ giá hối đoái. Đôi khi sau khi chuyển đổi tiền tệ, có quá nhiều điểm thập phân.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng hàm FLOOR khi chuyển đổi đô la Mỹ sang Euro để làm tròn xuống 1, 0,1, 0,01 gần nhất hoặc bất kỳ vị trí thập phân nào khác mà bạn muốn. Bạn cũng có thể thực hiện việc này với menu định dạng trong Google Trang tính bằng cách đi tới Định dạng > Số > Tiền tệ tùy chỉnh .

Bạn cũng có thể lồng hàm FLOOR với các hàm khác để thực hiện các phép tính phức tạp.

Hướng dẫn này bao gồm một cái nhìn toàn diện về những điều cơ bản của chức năng FLOOR trong Google Trang tính. Tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của tảng băng khi xem xét những gì chương trình bảng tính mạnh mẽ này có thể làm. Hãy tiếp tục luyện tập để thành thạo chức năng FLOOR và mọi khía cạnh của Google Trang tính.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *