Cách sử dụng IMPORTXML trong Google Trang tính

ỨNG DỤNG


IMPORTXML trong Google Trang tính là gì?

Công thức của hàm IMPORTXML trong Google Sheets như sau:

=IMPORTXML(url, xpath_query)

Hàm IMPORTXML nhập dữ liệu từ bất kỳ loại dữ liệu có cấu trúc nào khác, bao gồm XML, HTML, CSV, TSV, RSS và ATOM XML.

Nó lấy thông tin từ mọi trường XML. Bạn có thể sử dụng nó để nhập thông tin có sẵn công khai trên Internet. Vì vậy, bạn không được phép sử dụng với web mà phải đăng nhập mới có thể truy cập được.

Khi nào nên sử dụng IMPORTXML trong Google Trang tính?

 1. Trích xuất dữ liệu từ web
 2. Khi bạn cần dữ liệu trên trang nhưng không kích hoạt được Screaming Frog

Cách sử dụng IMPORTXML trong Google Trang tính

Trước khi đi sâu vào cách sử dụng IMPORTXML thực tế, bạn cần hiểu các đối số trong công thức:

Cách sử dụng IMPORTXML trong Google Sheets Ảnh 1

URL

 1. Là URL của trang web bạn muốn nhập dữ liệu từ đó.
 2. Bao gồm giao thức (https:// hoặc http://).
 3. Phải bao gồm giá trị của URL trong dấu ngoặc kép hoặc tham chiếu đến ô chứa văn bản thích hợp.

Truy vấn XPath

 1. Truy vấn XPath chạy trên dữ liệu của URL được cung cấp.
 2. Mỗi kết quả từ truy vấn XPath được đặt trong hàng riêng của trang tính.
 3. XPath là ngôn ngữ truy vấn được sử dụng để truy xuất các mẩu thông tin trên web.
 4. Nó có cú pháp riêng mà bạn có thể tìm hiểu chi tiết từ các nguồn trực tuyến.

Những điều cần biết về XPath:

 1. Dữ liệu trên web được hiển thị và lưu dưới định dạng XML.
 2. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu.
 3. Có thể tùy chỉnh các đối số Xpath theo những gì bạn đang tìm kiếm trên web.

Hàm IMPORTXML cho phép bạn nhập dữ liệu trực tiếp từ trang web vào bảng tính. Bạn chỉ cần xem mã nguồn web tại vị trí bạn muốn nhập dữ liệu, tìm phần tử HTML có thể sử dụng và trích xuất nó bằng các truy vấn XPath.

Để tìm phần tử HTML, bạn phải xem mã trang web. Ví dụ: đến một trang wiki, bấm chuột phải vào trang đó và bấm Xem nguồn trang trong menu xuất hiện. Khi trang web là mã nguồn mở, bạn sẽ thấy mã HTML của nó. Ví dụ: trên trang web Wikipedia:

Cách sử dụng IMPORTXML trong Google Sheets Ảnh 2

Có thể bạn đã quen thuộc với các tab HTML như

,

,… Bạn cần sử dụng các thẻ này trong xpath_query để nhập dữ liệu mong muốn từ web.

Ví dụ về cách sử dụng IMPORTXML trong Google Trang tính:

Cách sử dụng IMPORTXML trong Google Sheets Ảnh 3

Cách sử dụng IMPORTXML trong Google Sheets Ảnh 4

Cách sử dụng IMPORTXML trong Google Sheets Ảnh 5

Đây là những gì bạn cần biết về sử dụng IMPORTXML trong Google Trang tính . Hy vọng bài viết hữu ích với bạn.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *