Cách sử dụng Siri để ghi nhớ vị trí bạn đã đỗ xe trên iOS

IOS


Siri có quyền truy cập vào dữ liệu vị trí của bạn và nó sử dụng thông tin để hiển thị cho bạn thời tiết và chạy các phím tắt cần sử dụng vị trí của bạn, trong số những thứ khác. Dữ liệu vị trí thường được sử dụng bởi các ứng dụng bản đồ, ứng dụng thời tiết hoặc bất kỳ biến thể nào khác của những ứng dụng này giúp bạn tìm thấy một số loại vị trí. Các ứng dụng như Snapchat hoặc Instagram có thể sử dụng nó để gắn thẻ ảnh và tải các bộ lọc liên quan và ứng dụng máy ảnh của bạn thêm vị trí vào siêu dữ liệu của ảnh. Vấn đề là, nó được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, có hoặc không có Siri. Đối với Siri, bạn có thể sử dụng dữ liệu vị trí và yêu cầu Siri nhớ nơi bạn đã đỗ xe.

Siri: Nhớ nơi tôi đã đỗ xe

Đảm bảo Siri có quyền truy cập vào dữ liệu vị trí của bạn. Mở ứng dụng Cài đặt và đi tới Quyền riêng tư> Dịch vụ Vị trí. Đảm bảo rằng các dịch vụ vị trí được bật, sau đó tìm Siri & Dictation. Đảm bảo rằng nó có quyền truy cập vào dữ liệu vị trí của bạn.

Khi bạn đã chắc chắn rằng Siri có thể truy cập vị trí của bạn, bạn có thể yêu cầu nó lưu nơi bạn đang đỗ xe. Sau khi bạn đã đỗ xe, hãy kích hoạt Siri và nói ‘Siri, hãy nhớ vị trí tôi đã đỗ xe’.

Siri sẽ hiển thị cho bạn Bản đồ có ghim được thả vào nơi bạn đang đỗ xe để hiển thị nó đã lưu vị trí. Khi bạn cần tìm nơi bạn đang đỗ xe, hãy kích hoạt Siri và yêu cầu nó cho bạn biết bạn đã đỗ xe ở đâu bằng cách nói, ‘Siri, tôi đã đỗ xe ở đâu?’

Siri sẽ hiển thị vị trí trên bản đồ. Bạn có thể chạm vào nó và nó sẽ mở Apple Maps mà sau đó bạn có thể sử dụng để điều hướng đến vị trí bạn đã đỗ xe.

Bạn cũng có thể chia sẻ vị trí nhưng điều này có một hạn chế: độ chính xác. Vị trí chính xác lên đến 500 mét, trong khi không nhiều, sẽ không phải lúc nào cũng chỉ bạn đến chính xác vị trí mà ô tô của bạn đang đỗ.

Khi bạn đã tìm thấy ô tô của mình và sẵn sàng lái đi, đừng quên yêu cầu Siri loại bỏ thông tin đó. Để làm điều đó, hãy kích hoạt lại Siri và nói với nó ‘Siri, quên nơi tôi đã đỗ xe’. Siri sẽ xác nhận rằng nó sẽ quên vị trí đỗ xe của bạn. Nếu bạn không có Siri quên vị trí, nó có thể trộn chúng vào lần tiếp theo khi bạn sử dụng để lưu một vị trí khác.

Một mẹo mà nhiều người sử dụng khi cố gắng nhớ nơi họ đỗ xe là chụp ảnh khu vực xung quanh, đảm bảo bao gồm một thứ gì đó khó có thể di chuyển, ví dụ: mặt tiền cửa hàng hoặc biển hiệu. Bạn có thể sử dụng thủ thuật này để khắc phục giới hạn về độ chính xác mà Siri có.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *