Cách tạo biểu đồ trong Excel

ỨNG DỤNGHình 1 về Cách tạo Biểu đồ trong Excel

Mở chương trình Microsoft Excel. Chương trình này có một biểu tượng trông giống như một chữ “E” màu trắng trên nền xanh lục.

Nếu bạn muốn tạo biểu đồ từ dữ liệu hiện có, hãy bấm đúp vào tài liệu Excel chứa dữ liệu để mở và tiến hành bước tiếp theo.


Hình 2 về Cách tạo Biểu đồ trong Excel

Bấm vào Blank workbook – Sổ làm việc trống (cho PC) hoặc Excel Workbook (cho Mac). Nút này nằm ở phía trên bên trái của cửa sổ “Mẫu”.


Hình 3 về Cách tạo Biểu đồ trong Excel

Thêm tên vào biểu đồ. Để thêm tên vào biểu đồ, hãy bấm vào ô B1, sau đó nhập tên của biểu đồ.

Ví dụ: nếu bạn tạo biểu đồ cho ngân sách của mình, ô B1 có tiêu đề tương tự như “Ngân sách năm 2017”.

Bạn cũng có thể nhập nhãn để rõ ràng trong ô A1 – ví dụ: “Phân bổ ngân sách”.


Hình 4 về Cách tạo Biểu đồ trong Excel

Thêm dữ liệu vào biểu đồ. Đầu tiên, hãy nhập tên nhãn cho các phần của biểu đồ tròn vào cột A và nhập giá trị của các phần đó vào cột B.

Đối với ví dụ về ngân sách ở trên, bạn có thể viết “Chi phí ô tô” vào ô A2 rồi nhập “1000 USD” vào ô B2.

Các mẫu biểu đồ hình tròn sẽ tự động xác định tỷ lệ phần trăm cho bạn.


Hình 5 về Cách tạo Biểu đồ trong Excel

Hoàn tất quá trình nhập dữ liệu. Khi bạn đã hoàn tất quá trình này, bạn đã sẵn sàng để lập biểu đồ dữ liệu của mình.

Tạo biểu đồ


Hình 6 về Cách tạo Biểu đồ trong Excel

Chọn tất cả dữ liệu. Để chọn, hãy nhấp vào ô A1, giữ phím ⇧ Shift, sau đó nhấp vào giá trị dưới cùng trong cột B. Bạn sẽ có thể chọn tất cả dữ liệu.

Nếu dữ liệu của bạn nằm trong các cột được đánh dấu bằng chữ cái, số, v.v., nếu không, hãy nhấp vào ô trên cùng bên trái trong nhóm dữ liệu, sau đó nhấp vào ô dưới cùng bên phải trong khi giữ phím ⇧ Shift.


Hình 7 về Cách tạo Biểu đồ trong Excel

Bấm vào tab Chèn. Tab này nằm ở đầu cửa sổ Excel, ngay bên phải tab Trang đầu.


Hình 8 về Cách tạo Biểu đồ trong Excel

Nhấp vào biểu tượng “Biểu đồ hình tròn”. Biểu tượng này là nút tròn trong nhóm tùy chọn “Biểu đồ”, ngay bên dưới và bên phải của tab Chèn. Sau đó, bạn sẽ thấy một số tùy chọn xuất hiện trong menu thả xuống:

2-D Pie – Tạo một biểu đồ hình tròn đơn giản hiển thị các phần dữ liệu được mã hóa bằng màu sắc.

Hình tròn 3 chiều – Sử dụng biểu đồ hình tròn ba chiều hiển thị dữ liệu được mã hóa màu.


Hình 9 về Cách tạo Biểu đồ trong Excel

Nhấp vào một tùy chọn. Điều này giúp tạo biểu đồ hình tròn dựa trên dữ liệu hiện có; bạn sẽ thấy các thẻ được mã hóa màu ở cuối biểu đồ tương ứng với các phần được tô màu của biểu đồ.

Bạn có thể xem trước các tùy chọn tại đây bằng cách di chuột qua các mẫu biểu đồ khác nhau.


Hình 10 về Cách tạo Biểu đồ trong Excel

Tùy chỉnh giao diện của biểu đồ. Để tùy chỉnh giao diện, hãy nhấp vào tab Thiết kế gần đầu cửa sổ “Excel”, sau đó nhấp vào một tùy chọn trong nhóm “Kiểu biểu đồ”. Điều này sẽ thay đổi giao diện của biểu đồ của bạn, bao gồm cả màu sắc được sử dụng, cách phân phối văn bản và tỷ lệ phần trăm có hiển thị hay không.

Để xem tab Thiết kế, bạn phải chọn biểu đồ bằng cách nhấp vào biểu đồ đó.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *