Cách tạo biểu mẫu với Google Drive

ỨNG DỤNGHình ảnh 1 về Cách tạo biểu mẫu bằng Google Drive

Mở trình duyệt yêu thích của bạn. Bạn có thể truy cập Google Biểu mẫu qua Google Drive. Tất cả Google Biểu mẫu đã tạo đều có trong Google Drive.


Hình ảnh 2 về Cách tạo biểu mẫu bằng Google Drive

Chuyển đến tài khoản Gmail của bạn. Bạn nên sử dụng máy tính để tạo biểu mẫu một cách hiệu quả nhất.

Bạn sẽ cần nhập địa chỉ email và mật khẩu của mình nếu bạn chưa đăng nhập.


Hình ảnh 3 về Cách tạo biểu mẫu bằng Google Drive

Nhấp vào menu ứng dụng của Google. Menu này có hình 9 chấm ở phía trên bên phải màn hình, ở phần bên trái của hình ảnh tài khoản Gmail.


Hình ảnh 4 về Cách tạo biểu mẫu bằng Google Drive

Nhấp vào tùy chọn “Drive”. Đây là bước giúp mở tài khoản Google Drive của bạn.

Tùy thuộc vào danh sách các ứng dụng được sử dụng thường xuyên, bạn có thể thấy tùy chọn “Biểu mẫu” tại đây. Nhấp vào tùy chọn đó nếu được tìm thấy để mở Google Biểu mẫu.


Hình ảnh 5 về Cách tạo biểu mẫu bằng Google Drive

Nhấp vào nút “Mới”. Nút này ở trên cùng bên trái của trang Drive, ngay phía trên tùy chọn “Ổ của tôi”.


Hình ảnh 6 về Cách tạo biểu mẫu bằng Google Drive

Di chuột qua phần “Thêm” và nhấp vào “Google Biểu mẫu”. Đây là bước để mở một Biểu mẫu Google không có tiêu đề mới!

Nếu bạn cần mở một biểu mẫu mới từ trang chủ Google Biểu mẫu, hãy nhấp vào nút “+” ở phía bên trái của biểu mẫu.

Thiết kế biểu mẫu của bạn


Hình ảnh 7 về Cách tạo biểu mẫu bằng Google Drive

Hãy nghĩ về mục đích của việc tạo Google Biểu mẫu. Biết được thông tin bạn cần thu thập và mục đích giúp bạn quyết định định dạng, điền biểu mẫu và hơn thế nữa.


Hình ảnh 8 về Cách tạo biểu mẫu với Google Drive

Thay đổi màu của biểu mẫu. Nhấp vào biểu tượng bảng màu ở bên trái của nút “Gửi” và sau đó chọn màu mong muốn từ menu thả xuống.


Hình ảnh 9 về Cách tạo biểu mẫu bằng Google Drive

Đặt tiêu đề cho biểu mẫu. Tùy chọn này ở trên cùng của màn hình. Bạn cần nhấp vào “Biểu mẫu không có tiêu đề” hoặc “Tiêu đề biểu mẫu” để nhập văn bản.


Hình ảnh 10 về Cách tạo biểu mẫu bằng Google Drive

Thêm thông tin mô tả vào biểu mẫu. Người điền vào biểu mẫu có thể thấy thông tin này bên dưới tiêu đề biểu mẫu.

Nhập trực tiếp thông tin này bên dưới phần tiêu đề.


Hình 11 về Cách tạo biểu mẫu bằng Google Drive

Thêm một câu hỏi vào biểu mẫu. Câu hỏi là một yếu tố quan trọng khi thu thập thông tin. Người điền vào biểu mẫu sẽ trả lời câu hỏi theo cách trình bày của bạn. Đây là cách thêm câu hỏi:

Nhấp vào “+” trong menu bên phải.

Nhập câu hỏi của bạn vào trường “Câu hỏi”.

Thay dòng “Phương án 1” bằng câu trả lời.

Nhấp vào “Bắt buộc” ở góc dưới bên phải để người điền vào biểu mẫu được yêu cầu trả lời câu hỏi đó.


Hình 12 về Cách tạo biểu mẫu bằng Google Drive

Chọn loại câu hỏi. Có nhiều hình thức hiển thị câu hỏi của bạn. Đây là cách thay đổi loại câu hỏi:

Nhấp vào bất kỳ đâu trong câu hỏi.

Nhấp vào menu thả xuống ở bên phải của câu hỏi.

Chọn “Nhiều lựa chọn”, “Hộp kiểm” hoặc “Thả xuống”. Bạn có thể chọn một câu trả lời dài hơn, chẳng hạn như “Câu trả lời ngắn” hoặc “Đoạn văn”.


Hình 13 về Cách tạo biểu mẫu bằng Google Drive

Sắp xếp lại vị trí của các câu hỏi nếu cần thiết. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng 6 chấm ở đầu câu hỏi, sau đó kéo lên hoặc xuống và thả vào vị trí mới.


Hình 14 về Cách tạo biểu mẫu với Google Drive

Xem các tùy chọn câu hỏi khác. Bạn có thể làm thêm một số việc trong câu hỏi của mình:

Nhấp vào nút “Nhân đôi” (hai thẻ xếp chồng lên nhau) để tạo bản sao của câu hỏi hiện tại.

Nhấp vào biểu tượng thùng rác để xóa câu hỏi hiện tại.

Nhấp vào biểu tượng hình ảnh bên cạnh câu hỏi. Đây là cách thêm ảnh. Bạn cần di chuột đến gần câu hỏi để xem tùy chọn này.


Hình 15 về Cách tạo biểu mẫu bằng Google Drive

Xem các tùy chọn bổ sung. Nhấp vào dấu 3 chấm dọc ở góc dưới bên phải của câu hỏi hiện tại:

“Mô tả” – Thêm thông tin bổ sung vào câu hỏi.

“Go to section based on answer” – Liên kết câu hỏi với câu trả lời. Bạn sẽ làm điều này trong menu thả xuống bên cạnh câu trả lời.

“Xáo trộn thứ tự tùy chọn” – Hoán đổi các câu trả lời của câu hỏi hiện tại.


Hình ảnh 16 về Cách tạo biểu mẫu với Google Drive

Nhấp vào “Xem trước” để xem trước Biểu mẫu. Xem trước là biểu tượng hình con mắt ở góc trên bên phải của thanh công cụ của màn hình. Sau khi xem xét biểu mẫu của bạn và đảm bảo rằng nó được định dạng chính xác, bạn có thể tiếp tục gửi biểu mẫu của mình!

Gửi biểu mẫu của Google


Hình ảnh 17 về Cách tạo biểu mẫu với Google Drive

Xem lại cài đặt biểu mẫu đơn giản. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải của màn hình. Cài đặt biểu mẫu của bạn bao gồm những điều sau:

“Yêu cầu đăng nhập” – Yêu cầu người điền vào biểu mẫu đăng nhập vào Google, không ẩn danh. Nhấp vào “Giới hạn ở 1 câu trả lời” để bật tính năng này.

“Người trả lời có thể.” – Phần này có hai tùy chọn, “Chỉnh sửa sau khi gửi” và “xem biểu đồ tóm tắt và phản hồi bằng văn bản”. Người điền vào biểu mẫu có thể thay đổi câu trả lời và xem thông tin về biểu mẫu sau khi đăng.


Hình 18 về Cách tạo biểu mẫu bằng Google Drive

Xem lại cài đặt Bản trình bày. Các cài đặt này nằm trong phần Cài đặt. Bạn có thể chuyển từ “Chung” sang “Bản trình bày” bằng cách nhấp vào tùy chọn tương ứng ở đầu cửa sổ Cài đặt.

“Hiển thị thanh tiến trình” – Hiển thị thanh hiển thị tiến trình điền biểu mẫu.

“Xáo trộn thứ tự câu hỏi” – Thay đổi thứ tự câu hỏi cho từng người dùng.

“Hiển thị liên kết để gửi một phản hồi khác” – Tạo một liên kết để điền lại biểu mẫu. Đây là tùy chọn thích hợp cho các hình thức hóa đơn.

“Thông báo xác nhận” – Tùy chỉnh thông báo xuất hiện sau khi hoàn thành biểu mẫu bằng cách nhập văn bản vào ô trống bên dưới.


Hình ảnh 19 về Cách tạo biểu mẫu với Google Drive

Nhấp vào nút “Gửi”. Nút này nằm ở góc trên bên phải màn hình. Nếu bạn nhấp vào “Gửi”, bạn sẽ thấy menu “Gửi biểu mẫu” bao gồm các tùy chọn chia sẻ khác nhau. Bạn có thể tiến hành nhập thông tin từ trên xuống.


Hình 20 về Cách tạo biểu mẫu bằng Google Drive

Xem các tùy chọn chia sẻ. Tùy thuộc vào mục đích của biểu mẫu, bạn có thể sử dụng một số tùy chọn như:

Email – Tùy chọn này giúp gửi email đến người điền vào biểu mẫu trực tiếp từ trang Biểu mẫu.

Liên kết – Tùy chọn tạo liên kết để sao chép và dán.

Nhúng HTML – Chỉ sử dụng tùy chọn này khi bạn định chèn biểu mẫu trực tiếp vào trang web của mình.

Google+, Facebook hoặc Twitter – Đây là tất cả các tùy chọn chia sẻ nhanh nằm ở góc trên bên phải của menu “Gửi biểu mẫu”.


Hình ảnh 21 về Cách tạo biểu mẫu với Google Drive

Gửi biểu mẫu bằng cách sử dụng dịch vụ đã chọn. Vì có nhiều tùy chọn khác nhau nên quy trình cũng khác nhau như sau:

Email – Thêm một người để điền vào biểu mẫu trong trường “Tới”, chủ đề trong trường “Chủ đề” và một tin nhắn ngắn gọn trong trường “Tin nhắn”. Nhấp vào tùy chọn “Bao gồm biểu mẫu trong email” để nhúng biểu mẫu trực tiếp vào email.

Liên kết – Nhấp chuột phải hoặc nhấp hai ngón tay vào phần liên kết và sau đó nhấp vào “Sao chép”. Bạn có thể dán liên kết này vào email hoặc trang mạng xã hội yêu thích của mình.

Nhúng – Nhấp chuột phải hoặc nhấp hai ngón tay vào phần HTML và sau đó nhấp vào “Sao chép”. Bạn có thể dán văn bản này vào bộ xử lý HTML của trang web của mình. Lưu ý rằng bạn có thể chỉnh sửa các giá trị chiều rộng và chiều cao của biểu mẫu tại đây.


Hình 22 về Cách tạo biểu mẫu với Google Drive

Nhấp vào “Gửi” nếu bạn đang sử dụng email. Đây là để gửi biểu mẫu cho tất cả mọi người trong danh sách điền biểu mẫu!

Để gửi biểu mẫu qua liên kết, bạn cần đăng liên kết theo cách thủ công lên phương tiện truyền thông xã hội hoặc email.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *