Cách tạo đồ thị phân phối xác suất trong Excel

ỨNG DỤNGHình 1 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Mở Microsoft Excel. Ứng dụng có biểu tượng “X” màu trắng trên nền xanh lục. Trang thu thập bảng tính Excel sẽ mở ra.

Trên máy Mac, bước này có thể mở một trang tính Excel mới không có dữ liệu. Sau đó chuyển sang bước tiếp theo.


Hình 2 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Tạo một tài liệu mới. Nhấp vào Sổ làm việc trống ở góc trên bên trái của cửa sổ (Windows) hoặc nhấp vào Tệp và chọn Sổ làm việc Mới (Mac).


Hình 3 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Xác định điểm dữ liệu nhỏ nhất và lớn nhất. Điều này khá quan trọng trong việc xác định số lượng trong mỗi ngăn kéo và số lượng ngăn kéo cần thiết.

Ví dụ: nếu phạm vi dữ liệu của bạn kéo dài từ 17 đến 225, thì điểm dữ liệu nhỏ nhất sẽ là 17 và lớn nhất là 225.


Hình 4 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Xác định số lượng ngăn kéo bạn cần. Các hộp được sử dụng để sắp xếp dữ liệu thành các nhóm trên biểu đồ phân phối xác suất. Cách dễ nhất để tính số thùng là lấy điểm dữ liệu lớn nhất (trong ví dụ, 225), chia nó cho số điểm dữ liệu trong biểu đồ (ví dụ, 10) rồi làm tròn lên hoặc xuống đến gần nhất số nguyên, tuy nhiên hiếm khi chúng ta có nhiều hơn 20 hoặc ít hơn 10 số. Bạn có thể sử dụng công thức nếu bạn không quen thuộc:

Công thức của Sturge: K = 1 + 3.322 * log (N) trong đó K là số thùng và N là số điểm dữ liệu; sau khi bạn tìm thấy K, hãy làm tròn lên hoặc xuống một số nguyên gần đúng. Công thức của Sturge phù hợp nhất cho các tập dữ liệu tuyến tính hoặc “sạch”.

Công thức của Rice: căn bậc hai của (số điểm dữ liệu) * 2 (đối với tập dữ liệu có 200 điểm, bạn sẽ cần tìm căn bậc hai của 200, sau đó nhân kết quả với 2). Công thức này phù hợp nhất cho dữ liệu thất thường hoặc không nhất quán.


Hình 5 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Xác định số lượng trong mỗi ngăn kéo. Bây giờ bạn đã biết số lượng thùng, bạn có thể tìm thấy sự phân bố đồng đều nhất. Số lượng trong mỗi thùng bao gồm các điểm dữ liệu lớn nhất và nhỏ nhất, sẽ tăng theo kiểu tuyến tính.

Ví dụ: nếu bạn tạo dữ liệu cho mỗi hộp của phân phối xác suất đại diện cho điểm kiểm tra, bạn rất có thể sẽ sử dụng toán tử gia số của 1 để biểu thị các thang điểm khác nhau (ví dụ: 5, 6, 7, 8, 9).

Tăng bội số của 10, 20 hoặc thậm chí 100 là tiêu chuẩn thường được sử dụng cho số lượng trong mỗi ngăn kéo.

Nếu có các giá trị ngoại lệ thay đổi, bạn có thể đặt chúng ra ngoài phạm vi ô hoặc tăng / giảm phạm vi số lượng trong mỗi thùng đủ để bao gồm giá trị ngoại lệ.


Hình 6 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Thêm dữ liệu vào cột. Nhập từng điểm dữ liệu vào ô riêng của nó trong cột A.

Ví dụ: nếu bạn có 40 dữ liệu, bạn có thể thêm từng số tương ứng vào các ô từ A1 đến A40.


Hình 7 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Thêm số lượng trong mỗi ngăn kéo vào cột C nếu bạn sử dụng máy Mac. Bắt đầu từ ô C1 trở xuống, hãy nhập từng số trong mỗi ô vào ô. Sau khi hoàn thành bước này, bạn có thể tiến hành tạo đồ thị phân phối xác suất.

Bỏ qua bước này trên máy tính Windows.

Tạo biểu đồ trên Windows


Hình 8 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Chọn dữ liệu. Nhấp vào ô trên cùng trong cột A, sau đó giữ phím ⇧ Shift trong khi nhấp vào ô cuối cùng chứa dữ liệu trong cột A.


Hình ảnh 9 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Bấm vào tab Chèn nằm trong ruy-băng màu xanh lá cây ở đầu cửa sổ Excel. Thanh công cụ gần đầu cửa sổ sẽ chuyển sang hiển thị các tùy chọn trong tab Chèn.


Hình 10 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Nhấp vào Biểu đồ được Đề xuất. Tùy chọn này nằm trong phần “Biểu đồ” của thanh công cụ Chèn. Một cửa sổ sẽ xuất hiện.


Hình 11 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Nhấp vào tab Tất cả Biểu đồ. Tab này nằm ở đầu cửa sổ bật lên.


Hình 12 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Nhấp vào tab Biểu đồ ở phía bên trái của cửa sổ.


Hình 13 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Chọn mẫu Biểu đồ. Bấm vào biểu tượng biểu đồ cột ở bên trái để chọn mẫu Biểu đồ (không phải biểu đồ Pareto), sau đó bấm OK. Một đồ thị phân phối xác suất đơn giản sẽ được tạo bằng cách sử dụng dữ liệu bạn chọn.


Hình 14 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Mở menu trục ngang. Bấm chuột phải vào trục hoành (trục hoành chứa các dải dữ liệu), bấm Định dạng trục. từ trình đơn thả xuống và chọn biểu tượng biểu đồ cột trong trình đơn “Trục định dạng” xuất hiện. ở bên phải cửa sổ.


Hình 15 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Chọn hộp “Chiều rộng thùng” ở giữa menu.


Hình 16 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Nhập số lượng trong mỗi ngăn kéo. Nhập khoảng cách giữa các số đếm trong mỗi ô trong hộp “Chiều rộng thùng” rồi nhấn ↵ Enter. Excel sẽ dựa vào dữ liệu và tự động định dạng để biểu đồ hiển thị số thích hợp trong cột.

Ví dụ: nếu bạn sử dụng 10 gia số, hãy nhập 10 vào đây.


Hình 17 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Dán nhãn cho biểu đồ. Điều này chỉ cần thiết nếu bạn muốn thêm tiêu đề vào các trục hoặc toàn bộ biểu đồ:

Tiêu đề Trục – Nhấp vào dấu + màu xanh lục ở bên phải của biểu đồ, chọn hộp “Tiêu đề Trục”, nhấp vào bất kỳ hộp văn bản Tiêu đề trục nào nằm ở bên trái hoặc dưới cùng của biểu đồ rồi nhấp vào hộp đó. Nhập tiêu đề bạn muốn.

Tiêu đề cho biểu đồ – Nhấp vào hộp văn bản Tiêu đề biểu đồ ở đầu biểu đồ, sau đó nhập tiêu đề bạn muốn sử dụng.


Hình 18 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Lưu biểu đồ. Nhấn Ctrl + S, chọn vị trí lưu, nhập tên bạn muốn và nhấp vào Lưu.

Tạo biểu đồ trên Mac


Hình 19 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Chọn dữ liệu và thùng. Nhấp vào ô có giá trị cao nhất trong cột A để chọn, sau đó giữ phím ⇧ Shift trong khi nhấp vào ô C ở cùng hàng với ô A chứa giá trị cuối cùng. Tất cả dữ liệu và số lượng trong mỗi thùng tương ứng sẽ được tô sáng.


Hình 20 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Bấm vào tab Chèn nằm trong ruy-băng màu xanh lá cây ở đầu cửa sổ Excel.


Hình 21 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Nhấp vào biểu tượng biểu đồ cột. Tùy chọn này nằm trong phần “Biểu đồ” của thanh công cụ Chèn. Một cửa sổ sẽ xuất hiện.


Hình 22 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Nhấp vào biểu tượng “Biểu đồ”. Tập hợp các cột màu xanh lam này nằm bên dưới tiêu đề “Biểu đồ”. Biểu đồ phân phối xác suất sẽ được tạo theo dữ liệu và số lượng trong mỗi thùng hiện có.

Đảm bảo rằng bạn không nhấp vào biểu tượng “Pareto”, một cột nhiều màu xanh lam với một đường màu cam.


Hình 23 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Xem lại biểu đồ phân phối xác suất. Trước khi lưu, hãy kiểm tra xem đồ thị có đúng không; nếu không thì bạn cần điều chỉnh số lượng trong mỗi ngăn kéo và tạo lại biểu đồ.


Hình 24 về Cách tạo Đồ thị Phân phối Xác suất trong Excel

Lưu phiên. Nhấn ⌘ Command + S, nhập tên bạn muốn đặt cho tệp, chọn vị trí lưu (nếu cần) và nhấp vào Lưu.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *