Cách tạo mẫu chính cho bản trình bày trong Figma

ỨNG DỤNG


Đây là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn thiết kế một bài thuyết trình theo chủ đề hoặc cần một phong cách xây dựng thương hiệu thực sự. Hãy tiếp tục đọc và tìm hiểu cách sử dụng Figma để tạo các mẫu chính cho bản trình bày.

1. Cách thiết lập tài liệu Figma cho các bài thuyết trình

Đăng ký tài khoản miễn phí tại Figma.com, hoặc nếu bạn đã có tài khoản, hãy đăng nhập. Bạn có thể sử dụng Figma trực tiếp trong trình duyệt của mình hoặc tải xuống ứng dụng dành cho máy tính để bàn.

Mở tệp thiết kế mới, sau đó nhấp vào Không có tiêu đề ở trên cùng để đổi tên tệp, chẳng hạn như ‘Mẫu bản trình bày chính’. Ở bên trái, nhấp vào Trang 1, sau đó nhấp vào dấu cộng để thêm trang mới. Đổi tên trang mới thành ‘Mẫu’. Điều này cho phép bạn giữ các trang trình bày chính của mình tách biệt với các trang trình bày thiết kế của bạn sau này.


Hình 1 về Cách tạo mẫu chính cho bản trình bày trong Figma

Để tạo khung – tên của artboard hoặc canvas trong Figma – sử dụng Frame Tool (F), sau đó nhấp vào bất kỳ đâu để mở khung. Trong cài đặt phù hợp, hãy thay đổi các thuộc tính W và H thành kích thước bản trình bày thích hợp. Ví dụ đang sử dụng 1920 x 1080, là kích thước màn hình tiêu chuẩn. Đây sẽ là mẫu chính đầu tiên của bạn.

Bấm đúp vào tiêu đề màu xanh lam ở trên cùng của khung để đổi tên nó. Hãy suy nghĩ về bố cục trang mà bạn đang lập kế hoạch và đặt tên cho nó – ví dụ: ‘Tiêu đề trên cùng hai cột’ hoặc ‘Hình ảnh bên phải tiêu đề trên cùng’ sẽ hữu ích.

2. Thiết kế bố cục bài thuyết trình

Để trợ giúp thiết kế bố cục, bạn có thể sử dụng lưới bố cục. Để bật tính năng này, hãy chọn khung của bạn, sau đó trên thanh công cụ bên phải, nhấp vào dấu cộng bên cạnh Lưới bố cục. Thao tác này sẽ mở ra một lưới mờ màu đỏ trên đầu thiết kế của bạn.


Hình 2 về Cách tạo mẫu chính cho bản trình bày trong Figma

Để tạo cột – dễ thiết kế hơn – hãy nhấp vào biểu tượng lưới có hình vuông bên dưới Lưới bố cục, sau đó nhấp vào Lưới trong trình đơn thả xuống và chọn Cột. Đặt số đếm thành 12, đây là số điển hình cho các thiết kế màn hình. Lưới không lưu vào thiết kế cuối cùng. Bạn có thể tạm thời tắt hoặc bật lưới có biểu tượng con mắt hoặc xóa vĩnh viễn bằng cách nhấp vào biểu tượng dấu trừ bên cạnh con mắt.

Cho dù bạn có sử dụng bố cục lưới hay không, bạn có thể bắt đầu thêm các phần tử giữ chỗ cơ bản vào bố cục trang chiếu đầu tiên của mình. Nói chung, bố cục của các slide sẽ tùy thuộc vào bạn.

3. Tạo bố cục văn bản hai cột


Hình 3 về Cách tạo mẫu chính cho bản trình bày trong Figma

Hãy bắt đầu với thiết kế của tiêu đề trên cùng với trang trình bày văn bản nội dung hai cột. Để thêm trình giữ chỗ tiêu đề, hãy sử dụng Công cụ Văn bản (T) và nhập ‘Trình giữ chỗ tiêu đề’. Kích thước văn bản mặc định trong Figma khá nhỏ, vì vậy với trình giữ chỗ được nhập, hãy đánh dấu nó và sử dụng cài đặt ở bên phải để tăng kích thước và chọn phông chữ – tải xuống phông chữ nếu cần. Bạn cũng có thể đặt kerning và các thuộc tính khác.


Hình 4 về Cách tạo mẫu chính cho bản trình bày trong Figma

Để vừa với chiều rộng của trang chiếu, hãy tăng chiều rộng của hộp văn bản tiêu đề bằng cách nhấp và kéo góc sang bên phải. Để lại một lề ở mỗi bên. Điều này có nghĩa là hộp văn bản sẽ chứa các độ dài tiêu đề khác nhau cho các bản trình bày trong tương lai.

Để thêm văn bản nội dung hai cột, hãy sử dụng Công cụ Văn bản (T) và kéo hộp văn bản dọc theo lưới bố cục, để lại đủ chỗ cho cột thứ hai có cùng kích thước bên cạnh.


Hình 5 về Cách tạo mẫu chính cho bản trình bày trong Figma

Với hộp văn bản tại chỗ, hãy chọn một phông chữ và kích thước thích hợp. Chọn hộp văn bản và sao chép nó bằng cách giữ Option (Mac) hoặc Alt (Windows) trong khi kéo hộp. Điều này tạo ra một bố cục hai cột; tuy nhiên, bạn có thể sử dụng hệ thống này để thiết kế các loại bố cục khác.

4. Thêm màu nền hoặc hình ảnh

Bạn có thể thiết lập màu nền bằng cách chọn khung và vào Fill trên menu bên phải để chọn màu. Nhưng nếu muốn, bạn có thể sử dụng một hình ảnh hoặc một tập hợp các hình ảnh làm nền. Chỉ cần kéo hình nền của bạn từ một thư mục vào khung. Bạn có thể thay đổi kích thước ngay lập tức bằng cách kéo các góc để vừa với khung.

Nếu sử dụng hình ảnh làm nền, hãy đảm bảo bạn sắp xếp hình ảnh ở phía sau hoặc cuối các lớp cho mỗi trang chiếu bằng cách nhấp chuột phải và chọn Gửi để Quay lại hoặc bằng cách kéo hình ảnh xuống dưới cùng trên bảng điều khiển lớp bên trái. .


Hình 6 về Cách tạo mẫu chính cho bản trình bày trong Figma

Để chỉnh sửa thêm hình ảnh, bên dưới Điền, hãy nhấp vào Hình ảnh trong trình đơn thả xuống. Bạn sẽ có thể thay đổi Chế độ hòa trộn, hệ số cắt và các khía cạnh khác. Để thay đổi độ mờ, hãy thay đổi tỷ lệ phần trăm bên cạnh menu thả xuống.

Đối với một hình ảnh riêng lẻ không phải là nền, hãy sử dụng Công cụ Khung (F) để vẽ khung mà bạn muốn hình ảnh nằm yên và kéo tệp từ máy tính của bạn vào khung. Sau đó, bạn có thể sử dụng các cài đặt tương tự như trước đây.

5. Cách tạo kiểu văn bản trong Figma

Khi tạo một mẫu chính, các kiểu văn bản phải nhất quán trên tất cả các trang chiếu.

Điều này có thể được thực hiện thủ công bằng cách đặt từng phần tử văn bản giống nhau, nhưng nếu bạn có nhiều trang trình bày, điều này có thể khá tẻ nhạt. Rất may, bạn có thể tự động hóa các kiểu văn bản của mình trong Figma.


Hình 7 về Cách tạo mẫu chính cho bản trình bày trong Figma

Với văn bản đã chọn được chọn – ví dụ: chú thích theo kiểu, phông chữ và kích thước ưa thích của bạn – hãy nhấp vào hình vuông bốn chấm bên cạnh Văn bản trong menu ở bên phải. Nhấp vào dấu cộng để đặt kiểu mới.


Hình 8 về Cách tạo mẫu chính cho bản trình bày trong Figma

Trong cửa sổ bật lên, hãy đặt tên cho kiểu – ví dụ: ‘Tiêu đề trang trình bày hoặc Văn bản nội dung’. Khi thiết kế các trang trình bày khác trong mẫu này, bạn có thể chọn kiểu được liệt kê trong menu văn bản bằng cách chọn văn bản và kiểu. Để hủy liên kết kiểu và ghi đè đối tượng địa lý, hãy nhấp vào biểu tượng liên kết bị hỏng xuất hiện khi di chuột qua tiêu đề kiểu văn bản.

Nó hoạt động giống nhau đối với màu sắc. Chọn thứ gì đó có màu bạn muốn, sau đó nhấp vào nút menu Figma và Quick Actions. Gõ ‘Chọn tất cả với cùng một màu tô’ và nó sẽ chọn mọi thứ có cùng màu. Sau đó, bạn có thể đặt nó làm kiểu màu trong menu Điền giống như cách bạn tạo kiểu cho văn bản. Điều này hoạt động tốt cho màu nền bằng cách chỉ cần chọn khung và màu.

6. Tạo các thành phần


Hình 9 về Cách tạo mẫu chính cho bản trình bày trong Figma

Để có thể sử dụng các mẫu của bạn sau này, chúng cần phải là các thành phần được liên kết với nhau. Để tạo khung thành một thành phần, hãy chọn khung hiện tại và nhấp Cmd + Option + K (Mac) hoặc Ctrl + Alt + K (Windows).


Hình 10 về Cách tạo mẫu chính cho bản trình bày trong Figma

Tiêu đề của khung sẽ thay đổi từ màu xanh lam sang màu tím với biểu tượng kim cương để thể hiện rằng nó hiện là một phần tử. Sau đó, để sao chép khung, hãy nhấp vào Cmd + D (Mac) hoặc Ctrl + D (Windows) một lần và kéo khung mới sang bên phải của khung đầu tiên.


Hình 11 về Cách tạo mẫu chính cho bản trình bày trong Figma

Tách bố cục của bản sao khỏi bản gốc bằng cách nhấp chuột phải vào tiêu đề của khung mới và chọn Tách bản sao. Đổi tên trang chiếu mới với tiêu đề phù hợp với bố cục của nó. Thêm thiết kế mới vào trang chiếu và sau đó tạo phần tử của riêng nó bằng cách nhấp vào Cmd + Option + K (Mac) hoặc Ctrl + Alt + K (Windows). Quá trình này cần được thực hiện mỗi khi bạn tạo một slide mới.

Khi thiết kế bố cục cho mỗi trang chiếu mới, hãy sử dụng văn bản và kiểu màu tạo sẵn của bạn để tiết kiệm thời gian. Hoàn thành quá trình này với bao nhiêu trang trình bày cơ sở tùy thích, đảm bảo tất cả chúng đều có tiêu đề với tên mô tả.

7. Cách sử dụng trang trình bày chính


Hình 12 về Cách tạo mẫu chính cho bản trình bày trong Figma

Để sử dụng các trang chiếu cho các thiết kế trong tương lai, hãy chọn Trang 1 trong menu Trang – với mẫu dưới tiêu đề riêng – và tạo khung có kích thước phù hợp cho bản trình bày mới. Sau đó, ở bên trái, nhấp vào Nội dung> Thành phần cục bộ nơi chứa các mẫu trang trình bày của bạn. Kéo các mẫu trang chiếu vào khung mới và căn giữa. Chỉnh sửa trình giữ chỗ cho nội dung của bạn.

Thực hiện theo quy trình tương tự cho đến khi bản trình bày của bạn hoàn tất.

Bạn có thể đưa các mẫu chính của mình cho đồng đội hoặc đồng nghiệp, giữ chúng để sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc thậm chí bán chúng dưới dạng gói thiết kế. Mặc dù thoạt đầu có vẻ khó khăn khi tạo một mẫu trang trình bày, nhưng nó sẽ hỗ trợ năng suất khi bạn làm việc để tạo các bản trình bày trong tương lai trên Figma, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian quý báu.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.