Cách tạo thư mục cho tài liệu trong Google Documents

ỨNG DỤNG


Bạn không cần phải mở Google Drive để tạo một thư mục mới chứa các tài liệu Google Docs của mình. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được ngay trong giao diện Google Docs trên web và ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Cách tạo thư mục trong web Google Tài liệu

Trước tiên, hãy mở bất kỳ trình duyệt nào trên máy tính của bạn, sau đó truy cập Google Documents.

Trên trang tổng hợp, chọn tài liệu bạn muốn đưa vào thư mục mới. Hoặc tạo tài liệu bằng cách nhấp vào ‘Trống’.

Hình 1 về Cách tạo thư mục cho tài liệu trong Google Tài liệu

Trên trang tài liệu, trong khu vực chỉnh sửa, hãy nhấp vào tùy chọn ‘Di chuyển’ có biểu tượng thư mục, nằm ngay bên cạnh tiêu đề tài liệu.

Hình 2 về Cách tạo thư mục cho tài liệu trong Google Tài liệu

Ngay lập tức, bạn sẽ thấy các thư mục có sẵn trên Google Drive của mình. Tại đây, điều hướng đến vị trí bạn muốn tạo một thư mục mới. Sau đó, ở góc dưới cùng bên trái của menu này, hãy nhấp vào tùy chọn ‘Thư mục Mới’.

Hình 3 về Cách tạo thư mục cho tài liệu trong Google Tài liệu

Tiếp theo, nhập tên cho thư mục mới này. Sau đó, bên cạnh trường tên, hãy nhấp vào biểu tượng dấu kiểm. Thao tác này sẽ tạo một thư mục mới với tên bạn đã đặt cho nó.

Hình 4 về Cách tạo thư mục cho tài liệu trong Google Tài liệu

Cuối cùng, nhấp vào ‘Di chuyển đến đây’. Thao tác này sẽ di chuyển tài liệu hiện tại của bạn sang thư mục mới được tạo.

Hình 5 về Cách tạo thư mục cho tài liệu trong Google Tài liệu

Đó là cách bạn có thể tạo thư mục mới ngay trong Google Docs mà không cần rời khỏi màn hình chỉnh sửa tài liệu!

Cách tạo thư mục trong ứng dụng Google Documents dành cho thiết bị di động

Trước tiên, hãy khởi chạy ứng dụng Google Documents trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. Sau đó, nhấn vào tài liệu mà bạn muốn chuyển sang thư mục mới. Hoặc, để tạo một tài liệu mới, hãy nhấp vào dấu ‘+’ (dấu cộng) ở góc dưới cùng bên phải.

Hình 6 về Cách tạo thư mục cho tài liệu trong Google Tài liệu

Trên màn hình chỉnh sửa tài liệu mở ra, từ góc trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng dấu chấm lửng dọc.

Hình 7 về Cách tạo thư mục cho tài liệu trong Google Tài liệu

Trong menu xuất hiện, nhấp vào ‘Di chuyển’.

Hình 8 về Cách tạo thư mục cho tài liệu trong Google Tài liệu

Bạn sẽ thấy màn hình ‘Ổ của tôi’ hiển thị các thư mục Google Drive của bạn. Trên màn hình này, điều hướng đến vị trí bạn muốn tạo một thư mục mới.

Sau đó, nhấn vào biểu tượng thư mục ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

Hình ảnh 9 về Cách tạo thư mục cho tài liệu trong Google Tài liệu

Thông báo “Thư mục mới” sẽ mở ra. Tại đây, hãy nhấn vào trường văn bản và nhập tên của thư mục bạn muốn tạo. Sau đó nhấp vào ‘Tạo’.

Hình 10 về Cách tạo thư mục cho tài liệu trong Google Tài liệu

Google Docs sẽ tạo một thư mục mới ngay lập tức. Bây giờ, hãy nhấp vào ‘Di chuyển’ ở góc dưới cùng bên phải của màn hình. Thao tác này sẽ di chuyển tài liệu hiện tại của bạn sang thư mục mới được tạo.

Hình 11 về Cách tạo thư mục cho tài liệu trong Google Tài liệu

Tất cả chỉ đơn giản vậy thôi. Hy vọng bạn đang thành công.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.