Cách thay đổi kích thước Artboards trong Adobe Illustrator

ỨNG DỤNGHình ảnh 1 về Cách thay đổi kích thước Artboards trong Adobe Illustrator

Mở văn bản của bạn trong Illustrator. Nhấp đúp để mở dự án Illustrator. Bạn cần mở dự án trong Illustrator để thay đổi kích thước bảng vẽ.


Hình 2 về Cách thay đổi kích thước Artboards trong Adobe Illustrator

Tìm kiếm artboard bạn muốn thay đổi kích thước. Trong bảng Artboards ở phía bên phải của trang, hãy tìm kiếm tên artboard của bạn.

Nếu bạn không thấy bảng điều khiển này, hãy nhấp vào menu Cửa sổ ở đầu cửa sổ (hoặc màn hình nền nếu bạn đang sử dụng máy Mac), sau đó nhấp vào Artboards trong menu thả xuống xuất hiện.


Hình 3 về Cách thay đổi kích thước Artboards trong Adobe Illustrator

Nhấp đúp vào biểu tượng “Artboard”. Biểu tượng hình hộp này có một dấu cộng (+) ở bên phải tên của artboard. Bước này sẽ mở ra một cửa sổ.


Hình ảnh 4 về Cách thay đổi kích thước Artboards trong Adobe Illustrator

Thay đổi chiều rộng của bảng vẽ. Chỉnh sửa số trong hộp văn bản “Chiều rộng” để thực hiện việc này.


Hình 5 về Cách thay đổi kích thước Artboards trong Adobe Illustrator

Thay đổi chiều cao của bảng vẽ. Tăng hoặc giảm số trong hộp văn bản “Chiều cao” để điều này hoạt động.


Hình 6 về Cách thay đổi kích thước Artboards trong Adobe Illustrator

Bấm OK. Nút này ở cuối cửa sổ. Bước này lưu các thay đổi của bạn và thay đổi kích thước bản vẽ của bạn.

Nếu bạn cần thay đổi vị trí của bản vẽ trong bảng vẽ của mình, hãy chọn bảng vẽ, sau đó nhấp và thả đường chấm xuất hiện.

Thay đổi kích thước nhiều bảng vẽ


Hình ảnh 7 về Cách thay đổi kích thước Artboards trong Adobe Illustrator

Mở văn bản của bạn bằng Illustrator. Mở dự án Illustrator bằng cách nhấp đúp. Bạn cần mở dự án trong Illustrator để thay đổi kích thước bảng vẽ.


Hình 8 về Cách thay đổi kích thước Artboards trong Adobe Illustrator

Chọn artboard bạn muốn thay đổi kích thước. Trong bảng “Artboards” ở phía bên phải của trang, bạn sẽ thấy danh sách các artboards của mình. Nhấn giữ Ctrl (trên Windows) hoặc ⌘ Command (trên Mac) trong khi nhấp vào từng bản vẽ mà bạn muốn thay đổi kích thước.

Nếu không thấy bảng Artboards này, bạn cần nhấp vào menu Window ở đầu cửa sổ (hoặc màn hình nền nếu bạn đang sử dụng máy Mac), sau đó nhấp vào Artboards trong menu thả xuống xuất hiện.


Hình ảnh 9 về Cách thay đổi kích thước Artboards trong Adobe Illustrator

Nhấn ⇧ Shift + O. Thao tác này sẽ chọn các bảng vẽ nổi bật của bạn và mở các giá trị kích thước của chúng ở đầu cửa sổ Illustrator.


Hình 10 về Cách thay đổi kích thước Artboards trong Adobe Illustrator

Chỉnh sửa kích thước của artboard. Bạn có thể nhập kích thước mong muốn vào hộp văn bản “W” (chiều rộng) hoặc “H” (chiều cao) ở đầu trang để thay đổi kích thước bản vẽ.

Nếu bạn muốn thay đổi vị trí của bản vẽ trong mỗi bảng vẽ, hãy chọn bảng vẽ, sau đó nhấp và thả đường chấm xuất hiện.

Làm cho bảng vẽ phù hợp với bản vẽ


Hình 11 về Cách thay đổi kích thước Artboards trong Adobe Illustrator

Mở văn bản của bạn trong Illustrator. Nhấp đúp để mở dự án Illustrator. Bạn cần mở dự án trong Illustrator để thay đổi kích thước bảng vẽ.


Hình 12 về Cách thay đổi kích thước Artboards trong Adobe Illustrator

Nhấp vào Đối tượng. Menu này ở đầu cửa sổ Illustrator (đối với Windows) hoặc ở đầu màn hình (đối với Mac). Sau khi nhấp vào, một menu thả xuống sẽ được hiển thị.


Hình 13 về Cách thay đổi kích thước Artboards trong Adobe Illustrator

Chọn Artboards. Tùy chọn này nằm ở cuối trình đơn thả xuống. Một menu khác sẽ được hiển thị.


Hình 14 về Cách thay đổi kích thước Artboards trong Adobe Illustrator

Nhấp vào Vừa với Đường viền Tác phẩm Nghệ thuật. Nút này nằm trong menu xuất hiện. Bước này giúp thay đổi kích thước bảng vẽ của bạn để vừa với bản vẽ.

Nếu bạn có nhiều bảng vẽ, mỗi bảng vẽ sẽ được thay đổi kích thước.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *