Cách thay đổi mẫu mặc định trong Office 365

OFFICES


Tất cả các ứng dụng Office đều có mẫu tệp hoặc tài liệu mặc định là mẫu ‘trống’. Bạn có thể tải xuống các mẫu khác nhau cho hầu hết các ứng dụng Office và bạn cũng có thể tạo các mẫu tùy chỉnh của riêng mình. Nếu bạn thích một mẫu tùy chỉnh và muốn sử dụng nó làm mẫu mặc định trong Office 365, bạn có thể. Khá dễ dàng để thay đổi mẫu mặc định cho một ứng dụng Office.

Mỗi ứng dụng Office có loại mẫu riêng, vì vậy bạn sẽ cần đặt mẫu cho từng ứng dụng riêng biệt. Quá trình sẽ giống nhau.

Mẫu mặc định trong Office 365

Mở ứng dụng Office mà bạn muốn thay đổi mẫu mặc định. Chúng tôi sẽ sử dụng Word cho bài viết này nhưng hãy chọn bất kỳ ứng dụng nào bạn muốn. Chọn mẫu bạn muốn sử dụng và mở một tài liệu mới trong mẫu đó. Bạn có thể thay đổi mẫu nếu bạn muốn, ví dụ: tùy chỉnh màu sắc được sử dụng.

Khi bạn đã sẵn sàng đặt thiết kế và chủ đề của tài liệu hiện tại làm mẫu mặc định, hãy chuyển đến tab Thiết kế. Tìm nút ‘Đặt làm Mặc định’ và nhấp vào nút đó. Đóng ứng dụng và mở lại. Tài liệu hoặc tệp mặc định được tạo sẽ sử dụng mẫu bạn đã đặt.

Trong quá trình thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy rằng mẫu mặc định phải được đặt hai lần để được áp dụng. Đây có thể là một sự may rủi, hoặc nó có thể là một lỗi, hoặc thậm chí có thể là do thiết kế. Bất kể, nếu mẫu không thay đổi, hãy mở lại ứng dụng Office và áp dụng nó vào tài liệu, sau đó đặt nó làm mẫu mặc định một lần nữa.

Bạn có thể tải xuống các mẫu và sử dụng chúng làm mẫu mặc định. Chỉ cần đảm bảo rằng tệp mẫu được lưu vĩnh viễn vào hệ thống của bạn. Hầu hết các mẫu được tải xuống trực tiếp vào thư mục của Office cho các mẫu nhưng nếu bạn tình cờ tải xuống một mẫu bên ngoài ứng dụng Office, bạn cần đảm bảo một bản sao của nó được lưu vào thư mục mẫu cho ứng dụng Office tương ứng.

Bạn vẫn có thể chọn một mẫu khác khi tạo tài liệu mới và sau khi tài liệu đã được tạo trên mẫu mặc định mới, bạn vẫn có thể thực hiện các thay đổi đối với nó. Mẫu sẽ không hạn chế định dạng theo bất kỳ cách nào giống như các mẫu ‘Trống’ mà bạn bắt đầu với các ứng dụng Office, mẫu mặc định mới mà bạn đặt cũng có thể được tùy chỉnh trên cơ sở từng tài liệu.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *