Cách thêm liên kết trong tài liệu trong MS Word

OFFICES


Khi bạn dán một liên kết web bên trong tài liệu MS Word, nó sẽ tự động được nhận dạng là một siêu liên kết. Bạn có thể chọn dán một liên kết hoặc bạn có thể thêm một liên kết vào một từ hoặc cụm từ. Nó dễ dàng như chèn một hình ảnh. Bạn cũng có thể thêm các liên kết trong tài liệu sẽ liên kết người dùng từ một phần của tài liệu với phần khác của cùng một tài liệu. Điều này rất hữu ích khi bạn cần tham chiếu chéo các phần khác nhau trong các phần khác. Bạn có một tài liệu càng lớn, thì một tính năng như thế này càng trở nên cần thiết.

Thêm liên kết trong tài liệu

Để thêm các liên kết trong tài liệu, trước tiên bạn cần đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các phần tử định dạng khác nhau theo ý của mình. Các yếu tố định dạng này xác định các phần khác nhau của tài liệu dưới dạng tiêu đề hoặc nội dung của văn bản. Trong MS Word, các liên kết bạn thêm sẽ được thêm vào các tiêu đề hoặc boookmarks.

Mở tài liệu MS Word. Chọn một tiêu đề, chuyển đến tab Trang đầu trên ruy-băng và trong hộp công cụ Kiểu, chọn cấp tiêu đề.

Làm điều này cho tất cả các tiêu đề tức là các phần mà bạn có trong tài liệu của mình. Tiếp theo, chọn văn bản bạn muốn thêm liên kết. Đi tới tab Chèn và chọn Liên kết.

Trong cửa sổ Chèn siêu kết nối, chọn tùy chọn ‘Đặt trong tài liệu này’ từ cột bên trái. Thao tác này sẽ điền vào danh sách tất cả các tiêu đề trong tài liệu của bạn. Chọn một tiêu đề và văn bản bạn đã liên kết sẽ đưa bạn đến thẳng phần đó.

Nếu bạn không muốn liên kết đến một phần và thay vào đó muốn liên kết đến một từ trong tài liệu, bạn sẽ phải sử dụng dấu trang. Đầu tiên, hãy chuyển đến từ mà bạn muốn liên kết đến. Chọn nó và trên tab Chèn, chọn Dấu trang. Nhập tên của dấu trang và nhấp vào thêm.

Tiếp theo, chuyển đến nơi bạn muốn thêm liên kết. Chọn văn bản mà bạn muốn thêm liên kết vào. Chuyển đến tab Chèn và chọn Liên kết. Trong cửa sổ Chèn siêu kết nối, chọn Đặt trong tài liệu này. Khi danh sách các tiêu đề trong tài liệu được điền vào, chúng sẽ đi kèm với danh sách tất cả các dấu trang bạn đã thêm vào tài liệu. Chọn dấu trang bạn muốn liên kết đến.

Liên kết điều hướng

Để mở liên kết, bạn cần giữ phím Ctrl trên bàn phím và nhấp vào liên kết. Điều này áp dụng cho các liên kết web và liên kết trong tài liệu. Nó để ngăn các nhấp chuột tình cờ sẽ mở trình duyệt của bạn hoặc chuyển đến một trang khác trong tài liệu.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.