Cách thiết lập LibreOffice Writer để chạy như Microsoft Word

ỨNG DỤNG


Hướng dẫn này sẽ dạy bạn cách thực hiện điều đó trong 5 bước đơn giản.

1. Thay đổi thành menu ruy-băng

Hình 1 về Cách thiết lập LibreOffice Writer để chạy như Microsoft Word

Có thể không thoải mái khi chuyển sang Thanh công cụ tiêu chuẩn sau khi đã quen với các menu ruy-băng kiểu dáng đẹp của Microsoft. Nhưng bạn cũng có thể sử dụng dải băng trong Office Writer! Đi tới Chế độ xem> Giao diện Người dùng và chọn Được gắn thẻ. Sau đó nhấp vào Áp dụng cho Writer.

Bạn cũng có thể thay đổi các biểu tượng để phù hợp với Microsoft Word bằng các tiện ích mở rộng. Tải xuống tệp .oxt từ OneDrive. Tiếp theo, sao chép tệp vào C: / Program Files / LibreOffice / share / config. Trong LibreOffice Writer, hãy chuyển đến tab Tiện ích mở rộng và chọn Quản lý.

Trong menu Tiện ích mở rộng, chọn Thêm và chọn tệp .oxt bạn vừa tải xuống. Bạn sẽ cần khởi động lại LibreOffice để xem các thay đổi. Cuối cùng, đi đến Công cụ> Tùy chọn> LibreOffice> Xem và chọn Office13 từ menu Kiểu biểu tượng.

2. Đặt tùy chọn mặc định của hệ thống

Hình 2 về Cách thiết lập LibreOffice Writer để chạy như Microsoft Word

Một điều khó chịu khi chuyển sang chương trình mới là khi máy tính cứ cố mở các tập tin trong chương trình cũ. Để tránh điều này, hãy đảm bảo LibreOffice Writer là mặc định cho tất cả các loại tệp tài liệu.

Trong Windows 10, đi tới Cài đặt> Ứng dụng> Ứng dụng mặc định> Chọn ứng dụng mặc định theo loại tệp. Thay đổi các tùy chọn mở mặc định cho tệp.doc, .docx, .rtf và .odt thành LibreOffice Writer. Điều này sẽ xử lý các loại tệp phổ biến nhất.

Đừng quên nhấp vào Áp dụng khi bạn hoàn tất.

3. Đặt các tùy chọn mặc định cho tài liệu

Cách dễ nhất để tránh các vấn đề tương thích là điều chỉnh cài đặt lưu. Dưới đây là cách làm cho chúng khớp với những gì bạn đã sử dụng trong Microsoft Word.

Hình 3 về Cách thiết lập LibreOffice Writer để chạy như Microsoft Word

Để đặt .docx làm loại tệp mặc định cho các tệp đã lưu, đi tới Công cụ> Tùy chọn> Tải / Lưu> Chung> Luôn lưu dưới dạng và chọn .docx. Tất nhiên, nếu bạn chủ yếu muốn sử dụng LibreOffice Writer làm trình chỉnh sửa PDF của mình, bạn có thể chọn .pdf để thay thế.

Khi bạn đã chọn một loại tệp, hãy nhấp vào Áp dụng.

Hình 4 về Cách thiết lập LibreOffice Writer để chạy như Microsoft Word

Để đặt OneDrive làm vị trí lưu mặc định, hãy đi tới Công cụ> Tùy chọn> LibreOffice> Đường dẫn. Chọn đường dẫn có tên Tài liệu của tôi và chọn Chỉnh sửa. Điều hướng đến thư mục OneDrive và nhấp vào Chọn thư mục> Áp dụng.

Hình 5 về Cách thiết lập LibreOffice Writer để chạy như Microsoft Word

Để đặt các tùy chọn mặc định cho phông chữ, hãy đi tới Công cụ> Tùy chọn> LibreOffice Writer> Phông chữ Cơ bản. Đặt tùy chọn Mặc định thành ‘Calibri’ và Tiêu đề thành ‘Calibri Light’. Nhấp vào Áp dụng.

4. Đặt tính tương thích của tệp

Hình 6 về Cách thiết lập LibreOffice Writer để chạy như Microsoft Word

Để đảm bảo các tệp được tạo trong các chương trình khác mở mà không gặp sự cố, hãy mở Công cụ> Tùy chọn> Tải / Lưu. Đánh dấu vào SmartArt đến các hình dạng LibreOffice hoặc đảo ngược và thay đổi Đánh dấu ký tự thành Đánh dấu. Nhấp vào Áp dụng.

Hình 7 về Cách thiết lập LibreOffice Writer để chạy như Microsoft Word

Bạn cũng sẽ muốn đảm bảo rằng các tệp bạn tạo trong LibreOffice Writer mở đúng cách trong Microsoft Word. Ví dụ: Writer có một số tùy chọn để tạo biểu mẫu, nhưng một số trong số chúng không hoạt động trong Microsoft Office.

Để giới hạn nó chỉ ở các phần tử biểu mẫu tương thích, hãy đi tới Công cụ> Tùy chọn> LibreOffice Writer> Tương thích. Khi bạn đã ở đó, hãy đánh dấu vào menu Tổ chức lại Biểu mẫu để nó tương thích với MS.

Trong cùng một menu, đánh dấu vào ô trống ở cuối tương thích với Word. Điều này khiến LibreOffice Writer tự động thêm khoảng trắng sau một đoạn văn, theo cách của Word. Nếu bạn sử dụng các dòng trống thay vào đó, các đoạn văn sẽ có quá nhiều dung lượng trong Word.

Nhấp vào Áp dụng để lưu các thay đổi.

5. Nhập kiểu và mẫu

Hình 8 về Cách thiết lập LibreOffice Writer để chạy như Microsoft Word

Bạn có thể tiếp tục sử dụng các mẫu từ Microsoft Word, ngay cả sau khi sản phẩm đã được hủy kích hoạt. Bạn có thể làm tương tự đối với các cài đặt trước kiểu riêng lẻ, chẳng hạn như tiêu đề tùy chỉnh.

Đầu tiên, đi tới Tệp> Mẫu> Quản lý Mẫu hoặc nhấn CTRL + Shift + N, một trong nhiều phím tắt của LibreOffice. Trong menu Mẫu, hãy chọn Nhập. Bạn sẽ cần chọn một danh mục hoặc tạo một danh mục mới nếu không có giá trị đặt trước nào phù hợp.

Các mẫu bạn đã tải xuống từ Word có trong

C:/Users/USERNAME/AppData/Roaming/Microsoft/Templates

Các cài đặt trước kiểu cho tiêu đề, danh sách, v.v. được lưu trữ trong

C:/Users/USERNAME/AppData/Roaming/Microsoft/QuickStyles.

Hãy nhớ thay đổi ‘USERNAME’ thành tên người dùng của bạn!

Với những cài đặt này được điều chỉnh, LibreOffice Writer sẽ dễ dàng làm quen hơn nhiều. Bạn có thể tìm thấy tất cả các tính năng mình yêu thích trong Microsoft Word và tiếp tục hoạt động mà không bị gián đoạn.

Khi bạn đã quen với chương trình, bạn nên khám phá tất cả các cách có thể để tùy chỉnh và sắp xếp tệp. Ví dụ: bạn có thể hợp nhất nhiều tài liệu liên quan thành một tài liệu chính duy nhất (Master Document), thay đổi phông chữ mặc định hoặc mã hóa tài liệu bằng mật khẩu.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.