Cách tìm kiếm trang web bằng Google

ỨNG DỤNGHình ảnh 1 về Cách tìm kiếm trang web bằng Google

Mở Google. Truy cập https://www.google.com.vn/ bằng trình duyệt web.


Hình 2 về Cách tìm kiếm trang web bằng Google

Nhấp vào thanh tìm kiếm. Bạn sẽ thấy công cụ này ở giữa trang.


Hình 3 về Cách tìm kiếm trang web bằng Google

Chỉ định những gì bạn muốn tìm kiếm trên một trang cụ thể. Thể loại Địa điểm:trong thanh tìm kiếm.


Hình ảnh 4 về Cách tìm kiếm trang web bằng Google

Nhập địa chỉ web không có phần “www”. Bạn cần nhập thông tin ngay sau thẻ Địa điểm:và không thêm dấu cách.

Ví dụ: để tìm kiếm trên Facebook, bạn sẽ nhập trang web: facebook.com.


Hình ảnh 5 về Cách tìm kiếm trang web bằng Google

Bấm phím dài. Thao tác này sẽ thêm khoảng cách giữa địa chỉ web và nội dung được nhập ngay sau đó.


Hình ảnh 6 về Cách tìm kiếm trang web bằng Google

Nhập từ hoặc câu bạn muốn tìm. Đó là bất cứ thứ gì bạn muốn sử dụng để tìm kiếm trên web.

Ví dụ: để tìm kiếm “phụ kiện giảm giá” trên Facebook, tìm kiếm của bạn sẽ là site: facebook.com phụ kiện giảm giá.


Hình ảnh 7 về Cách tìm kiếm trang web bằng Google

Ấn Độ ↵ Nhập. Điều này sẽ bắt đầu tìm kiếm; Khi trang kết quả tìm kiếm được hiển thị, bạn sẽ chỉ thấy các kết quả phù hợp với tìm kiếm của mình và nằm trên trang web được chỉ định.


Hình 8 về Cách tìm kiếm trang web bằng Google

Mở Google Chrome. Nhấp hoặc nhấp đúp vào ứng dụng Chrome có biểu tượng vòng tròn màu đỏ, vàng, xanh lục và xanh lam.


Hình ảnh 9 về Cách tìm kiếm trang web bằng Google

Nhấp vào thanh địa chỉ. Đây là trường nhập ở đầu cửa sổ trình duyệt.

Xóa nội dung trên thanh tìm kiếm (nếu có) trước khi tiếp tục.


Hình 10 về Cách tìm kiếm trang web bằng Google

Nhập địa chỉ web. Nhập địa chỉ của trang web bạn muốn tìm thông tin. Hãy nhớ thêm phần “www” của trang web tại đây.

Ví dụ: để tìm kiếm trên Facebook, bạn sẽ nhập www.facebook.com.


Hình 11 về Cách tìm kiếm trang web bằng Google

Tìm dòng thông tin “Press Tab to search” (Nhấn Tab để tìm kiếm). Ở góc bên phải của thanh tìm kiếm, bạn sẽ thấy thông báo hướng dẫn bạn bấm phím để tìm kiếm trang web.Tab ↹

Nếu bạn không nhìn thấy dòng này, bạn không thể tìm kiếm thông tin trên trang web bằng thanh địa chỉ của Google Chrome. Bạn vẫn có thể sử dụng Google để tìm kiếm trang web.


Hình 12 về Cách tìm kiếm trang web bằng Google

Phím bấm. Tab ↹Nếu bạn thấy thông báo “Nhấn Tab để tìm kiếm”, nhấn phím sẽ tiến hành tìm kiếm trên trang web được chỉ định.Tab ↹


Hình 13 về Cách tìm kiếm trang web bằng Google

Nhập từ hoặc câu bạn muốn tìm. Đây là bất kỳ nội dung nào bạn muốn sử dụng để tìm kiếm trang web.


Hình 14 về Cách tìm kiếm trang web bằng Google

Ấn Độ ↵ Nhập. Thao tác này sẽ tìm kiếm từ hoặc câu trên trang web được chỉ định và bạn sẽ thấy kết quả tìm kiếm phù hợp.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *