Cách trích xuất khung hình độ phân giải cao từ video 4K trên iOS

IOS


Các mẫu iPhone mới có thể quay và phát video ở chất lượng 4K. Nếu bạn muốn trích xuất khung hình từ video có độ phân giải cao trên iPhone của mình, cách tốt nhất là bạn nên chụp ảnh màn hình hoặc chuyển khung hình đó sang máy tính để bàn và sử dụng trình chỉnh sửa video trên máy tính để bàn mạnh mẽ cho công việc. Nếu bạn chụp ảnh màn hình cho video trên iPhone của mình, nó sẽ không ở 4K. Nó sẽ có cùng độ phân giải với tất cả các ảnh chụp màn hình khác trên điện thoại của bạn, vì vậy, nếu bạn muốn trích xuất các khung hình có độ phân giải cao từ video 4K trên iOS, hãy sử dụng Khung cài đặt đơn giản.

Frame Grabber là một ứng dụng mã nguồn mở miễn phí dành cho iOS được tạo ra cho mục đích này. Bạn có thể lấy nó từ App Store.

Trích xuất khung hình có độ phân giải cao từ video 4K

Mở Frame Grabber và chọn video bạn muốn trích xuất khung hình. Video 4K có thể có một trong hai độ phân giải; 4096 x 2160 hoặc 3840 x 2160. Bạn có thể nhấn vào nút ‘i’ để xem độ phân giải của video bạn đã chọn để đảm bảo rằng bạn chọn đúng video. Phát nó đến khung bạn muốn trích xuất và nhấn vào nút chia sẻ.

Trong menu mở ra, hãy chọn tùy chọn Lưu hình ảnh. Hình ảnh này sẽ ở độ phân giải 4K đầy đủ. Để kiểm tra độ phân giải, bạn cần kiểm tra dữ liệu EXIF ​​của nó. Độ phân giải của ảnh phải phù hợp với độ phân giải của video.

Frame Grabber không dành riêng cho hình ảnh 4K. Bạn có thể sử dụng nó cho bất kỳ video nào trong thư viện ảnh của mình, bất kể độ phân giải mà nó được quay. Nếu bạn cần trích xuất một khung hình từ video trên iOS và để nó phù hợp với chất lượng của video gốc, ứng dụng này là cách để đi. Ảnh chụp màn hình sẽ không bao giờ có thể thực hiện công lý video. Cách thay thế duy nhất là chụp ảnh khi bạn đang quay video. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấn vào nút chụp bên cạnh nút ghi trong ứng dụng máy ảnh. Những ảnh chụp màn hình này phù hợp với độ phân giải của video và có chất lượng cao.

Vấn đề duy nhất khi chụp ảnh theo cách này là có thể khó thực hiện khi bạn đang quay video. Ảnh cũng có thể không được chụp vào đúng thời điểm và bạn vẫn có thể cần trích xuất khung hình từ chính video đó.

Khung từ video có thể được trích xuất ở độ phân giải đầy đủ từ máy tính để bàn; không thiếu các ứng dụng có thể thực hiện công việc nhưng nếu bạn đang sử dụng iPhone hoặc iPad, các tùy chọn của bạn bị hạn chế và việc sử dụng một ứng dụng chỉnh sửa video phức tạp như iMovie trên một thiết bị nhỏ như iPhone không chính xác trực quan.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *