Cách tùy chỉnh mức độ tiêu đề được hiển thị trong mục lục trong MS Word

OFFICES


Ngày tôi học cách tạo mục lục tự động trong MS Word là một ngày vinh quang. Nó đã được lưu và hoàn thiện nhiều nhiệm vụ và dự án mà tôi phải làm. MS Word cho phép bạn tự động tạo mục lục, bảng số liệu và thư mục. Các tiêu đề trong MS Word là những gì làm cho mục lục được tạo tự động hoạt động. Tất cả các đề mục đều có thể có các đề mục phụ; bạn có thể bắt đầu với tiêu đề cấp một và thêm các tiêu đề phụ bổ sung vào tiêu đề đó. Theo mặc định, mục lục trong MS Word hiển thị ba cấp tiêu đề đầu tiên. Đây là cách bạn có thể tùy chỉnh các cấp độ đầu đề được hiển thị trong Mục lục trong MS Word.

Trước tiên, hãy tạo tài liệu của bạn và thêm các tiêu đề và tiêu đề phụ mà bạn cần để tạo cấu trúc cho nó. Khi bạn đã sẵn sàng để chèn mục lục, hãy chuyển đến tab Tham chiếu trên ruy-băng và nhấp vào ‘Mục lục’. Cuộn xuống menu mở ra và chọn ‘Mục lục Tùy chỉnh’.

Cửa sổ tùy chỉnh mục lục sẽ mở ra. Theo mặc định, mục lục sẽ hiển thị cho bạn các tiêu đề lên đến cấp 3. Nếu bạn muốn hiển thị các tiêu đề cấp thấp hơn, ví dụ: Tiêu đề 4, Tiêu đề 5 hoặc bạn chỉ các cấp tiêu đề cao hơn, chẳng hạn như Tiêu đề 1 và Tiêu đề 2, bạn cần thay đổi các cấp được hiển thị trong mục lục.

Ở cuối cửa sổ tùy chỉnh là phần ‘Chung’. Trong đó, là một trường có tên là ‘Show Levels’ và bạn có thể tùy chỉnh nó. Theo mặc định, nó được đặt thành 3. Nếu bạn đặt nó thành 2, chỉ Tiêu đề 1 và Tiêu đề 2 sẽ xuất hiện trong mục lục trong MS Word. Nếu bạn đặt giá trị thành 5, mục lục trong MS word sẽ hiển thị các tiêu đề 1 – 5, miễn là bạn đã thêm chúng vào tài liệu của mình.

Nhấp vào ‘Ok’ và sau đó chèn mục lục của bạn. Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến tất cả các mục lục trong MS Word. Cài đặt dành riêng cho tài liệu bạn thay đổi nó.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *