Cách xác định máy chủ thư đi Outlook trên PC hoặc Mac

ỨNG DỤNGHình 1 về Cách xác định Máy chủ Thư đi Outlook trên PC hoặc Mac

Mở Microsoft Outlook trên máy tính. Chương trình nằm trong phần Tất cả ứng dụng của menu Bắt đầu trên Windows.


Hình 2 về Cách xác định Máy chủ Thư đi Outlook trên PC hoặc Mac

Bấm vào menu Tệp ở góc trên bên trái của Outlook.


Hình 3 về Cách xác định Máy chủ Thư đi Outlook trên PC hoặc Mac

Nhấp vào Thông tin ở đầu cột bên trái.


Hình 4 về Cách xác định Máy chủ Thư đi Outlook trên PC hoặc Mac

Nhấp vào Cài đặt tài khoản. Tùy chọn này nằm ở giữa cột. Một menu sẽ mở rộng.


Hình 5 về Cách xác định Máy chủ Thư đi Outlook trên PC hoặc Mac

Nhấp vào Cài đặt tài khoản. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Outlook cũ hơn, đây có thể là tùy chọn duy nhất trong menu. Một cửa sổ sẽ xuất hiện.


Hình 6 về Cách xác định Máy chủ Thư đi Outlook trên PC hoặc Mac

Nhấp vào tài khoản bạn muốn kiểm tra. Tên tài khoản sẽ được đánh dấu.


Hình 7 về Cách xác định Máy chủ Thư đi Outlook trên PC hoặc Mac

Nhấp vào Thay đổi. Tùy chọn này nằm trong hàng tùy chọn ngay phía trên hộp chứa tên tài khoản. Một cửa sổ khác sẽ mở ra.


Hình 8 về Cách xác định Máy chủ Thư đi Outlook trên PC hoặc Mac

Xem thông tin máy chủ SMTP bên cạnh ″ Máy chủ thư đi (SMTP). ″ Đây là máy chủ mà tài khoản này sử dụng để gửi email.


Hình ảnh 9 về Cách xác định Máy chủ Thư đi Outlook trên PC hoặc Mac

Nhấp vào Hủy để đóng cửa sổ.

Trên macOS


Hình 10 về Cách xác định Máy chủ Thư đi Outlook trên PC hoặc Mac

Mở Microsoft Outlook trên máy Mac của bạn. Bạn có thể tìm thấy chương trình trong Launchpad hoặc thư mục Ứng dụng.


Hình 11 về Cách xác định Máy chủ Thư đi Outlook trên PC hoặc Mac

Nhấp vào Công cụ trong thanh menu ở đầu màn hình.


Hình 12 về Cách xác định Máy chủ Thư đi Outlook trên PC hoặc Mac

Nhấp vào Tài khoản. Một cửa sổ chứa một số thông tin tài khoản sẽ xuất hiện.


Hình 13 về Cách xác định Máy chủ Thư đi Outlook trên PC hoặc Mac

Nhấp vào tài khoản bạn muốn kiểm tra. Danh sách các tài khoản sẽ được liệt kê ở cột bên trái. Nếu bạn chỉ có một tài khoản, nó sẽ được chọn trước.


Hình 14 về Cách xác định Máy chủ Thư đi Outlook trên PC hoặc Mac

Xem thông tin máy chủ SMTP bên cạnh “Máy chủ thư đi”. Đây sẽ là tên máy chủ mà Outlook sử dụng để gửi thư đi cho tài khoản này.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *