Cách đổi tên đĩa trên macos

Đĩa trên macOS thường không có phân vùng giống như cách đĩa khi cài đặt Windows 10. Bạn có thể tạo khối lượng từ đĩa và điều đó tương tự như việc tạo một phân vùng. Đĩa là nơi hệ điều hành được cài đặt và khi bạn truy cập nó trong Finder, nó sẽ […]

Xem thêm