Chỉ định kích thước báo cáo trước khi in

OFFICES


Theo mặc định, kích thước báo cáo Access 2010 được đặt thành Thư, tuy nhiên, trước khi in báo cáo, bạn có thể xác minh kích thước và điều chỉnh kích thước theo kích thước yêu cầu. Để bắt đầu, hãy mở Báo cáo trong Dạng xem Bố cục và chuyển đến tab Bố cục Trang, từ Tùy chọn Kích thước, chọn kích thước của trang.

314d1274086974-chỉ định-báo cáo-kích thước-trước khi in-

Điều này sẽ thay đổi kích thước của báo cáo.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *