Chuyển đổi bảng cơ sở dữ liệu Access 2010 sang định dạng dBASE

OFFICES


Access 2010 hỗ trợ rất nhiều định dạng tệp trong đó bảng cơ sở dữ liệu có thể được chuyển đổi và xuất trực tiếp. Một trong những định dạng tệp cơ sở dữ liệu được sử dụng rộng rãi là dBase, nó không chỉ cho phép người dùng chuyển đổi tệp cơ sở dữ liệu theo dBase mà còn hỗ trợ chuyển đổi sang nhiều định dạng tệp dBase.

Để chuyển đổi bảng thành định dạng dBASE, hãy mở bảng và chuyển đến tab Dữ liệu Bên ngoài, trong nhóm Xuất, từ Tùy chọn khác, hãy bấm vào dBASE.

513d1274443336-convert-database-table-into-dbase-format-

Nó sẽ mở trình hướng dẫn Xuất, bây giờ chỉ định vị trí mà bạn cần xuất và từ các tùy chọn Định dạng tệp, hãy chọn một. Nhấn OK để tiếp tục.

512d1274443334-convert-database-table-into-dbase-format-

Nó sẽ ngay lập tức xuất bảng cơ sở dữ liệu đã mở sang định dạng dBASE.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.