DirectX 11 – Tải xuống DirectX 11 tại đây

ỨNG DỤNG


Microsoft DirectX 11 (DX11) là dòng công nghệ được thiết kế để làm cho máy tính Windows trở thành nền tảng lý tưởng để chạy và hiển thị các ứng dụng giàu yếu tố đa phương tiện, chẳng hạn như đồ họa nhiều màu sắc, video, hình ảnh động và âm thanh 3D phong phú. Công cụ này bao gồm các bản cập nhật bảo mật và hiệu suất, cùng với nhiều tính năng mới, có thể được các ứng dụng sử dụng API DirectX truy cập.

Tải xuống DirectX 11 tại đây

Hình ảnh 1 của DirectX 11 - Tải xuống DirectX 11 tại đây

DirectX 11 là một nhóm công nghệ được thiết kế để làm cho máy tính Windows trở thành nền tảng lý tưởng để chạy và hiển thị các ứng dụng đa phương tiện.

Vai trò của DirectX 11

Microsoft DirectX End-User Runtime cung cấp các bản cập nhật cho phiên bản 11 và các phiên bản trước đó của Direct X – công nghệ cốt lõi của Windows hỗ trợ các trò chơi PC tốc độ cao và nội dung đa phương tiện.

Direct3D 11 đã ra mắt và sẵn sàng cho trò chơi của bạn sử dụng ngay hôm nay để tận dụng các tính năng phần cứng video mới nhất cũng như các máy thế hệ hiện tại.

Lưu ý rằng DirectX Runtime (Direct3D, DirectInput, DirectSound) không phải là một phần của gói này vì nó được bao gồm như một phần của hệ điều hành Windows, vì vậy nó không thể được cài đặt hoặc gỡ cài đặt. Bản cập nhật thời gian chạy có được bằng cách cài đặt Gói dịch vụ mới nhất hoặc bằng cách tải xuống phiên bản Windows PC mới hơn.

Hình 2 của DirectX 11 - Tải xuống DirectX 11 tại đây

DirectX 11 và DirectX 12 được bao gồm trong các phiên bản Windows sau: Windows 7, Server 2008 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2. Các bản cập nhật sẽ có sẵn thông qua Windows Update. Không có gói độc lập nào cho các phiên bản DirectX này.

Microsoft DirectX 11 được cấp phép là Phần mềm miễn phí cho hệ điều hành / nền tảng Windows PC (32-bit và 64-bit), không có hạn chế. DirectX11 có sẵn cho tất cả người dùng phần mềm dưới dạng tải xuống miễn phí!Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.