Hợp nhất OneNote 2010 Notebooks

OFFICES


OneNote 2010 cung cấp một cách dễ dàng để hợp nhất hai phần sổ ghi chép, bạn không phải sao chép nội dung từ sổ ghi chép này sang sổ ghi chép khác, nó hiển thị tất cả các sổ ghi chép cho phép người dùng chọn một sổ ghi chép để hợp nhất nội dung. Để hợp nhất sổ ghi chép ngay lập tức, hãy mở sổ ghi chép bạn cần hợp nhất và nhấp chuột phải vào tab của sổ ghi chép đó và chọn Hợp nhất vào Mục khác.

853d1277286458-merge-notebook-

Thao tác này sẽ hiển thị hộp thoại Merge Section, bây giờ hãy mở rộng sổ ghi chép để chọn phần mong muốn. Sau khi được chọn, hãy nhấp vào Hợp nhất để kết hợp với phần đã chọn.

854d1277286462-merge-notebook-Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.