Lưu biểu mẫu ở định dạng PDF

OFFICES


Không giống như các phiên bản trước, Access 2010 cung cấp một cách trực tiếp để xuất bản các báo cáo và biểu mẫu ở định dạng xuất bản tài liệu được sử dụng rộng rãi – PDF. Khi bạn đã hoàn tất việc tạo biểu mẫu của mình trong Access 2010, bạn có thể xuất biểu mẫu sang định dạng PDF và XPS. Để chuyển đổi biểu mẫu và để lưu ở định dạng PDF, hãy mở Biểu mẫu cơ sở dữ liệu và đi tới Dữ liệu ngoài và nhấp vào nút PDF hoặc XPS.

322d1274087467-save-form-pdf-format-

Thao tác này sẽ mở ra hộp thoại Xuất bản dưới dạng PDF hoặc XPS, bây giờ hãy chọn vị trí bạn muốn lưu tài liệu và nhấp vào Xuất bản.

321d1274087466-save-form-pdf-format-Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *