Mở phần tử cơ sở dữ liệu Access 2010 bằng một cú nhấp chuột

OFFICES


Nếu bạn muốn mở phần tử cơ sở dữ liệu Access 2010 bằng một cú nhấp chuột, bạn có thể dễ dàng cho phép Access 2010 thay đổi hành vi mở phần tử cơ sở dữ liệu. Hãy xem làm thế nào để làm điều đó. Để mở các phần tử cơ sở dữ liệu bằng một cú nhấp chuột, trong ngăn dẫn hướng chính, hãy nhấp chuột phải để chọn các tùy chọn Ngăn Dẫn hướng.

441d1274347204-open-database-Elements-single-click-

Thao tác này sẽ mở hộp thoại Tùy chọn điều hướng, bên dưới Mở đối tượng bằng kích hoạt tùy chọn Nhấp một lần và nhấp vào OK. Tùy chọn này sẽ cho phép mở các phần tử cơ sở dữ liệu bằng một cú nhấp chuột.

442d1274347205-open-database-Elements-single-click-Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *