Nhập các ký hiệu toán học phổ biến & ít người biết đến từ bàn phím iOS [Paid]

IOS

Bàn phím iOS mặc định có các nút cho các hàm toán học tiêu chuẩn, chẳng hạn như cộng, trừ, nhân và chia. Đối với bất kỳ ký hiệu nào khác mà bạn có thể cần nhập, thông thường bạn phải sao chép và dán chúng từ một số nơi. MathBoard là một ứng dụng $ 0,99 dành cho iOS nhằm đáp ứng bất kỳ và tất cả các nhu cầu về ký hiệu toán học. Đó là một ứng dụng bàn phím của bên thứ ba có mọi ký hiệu toán học phổ biến và khó hiểu mà bạn có thể cần nhập bao gồm cả số Pi.

Cài đặt MathBoard và đi tới ứng dụng Cài đặt. Trong Chung> Bàn phím, hãy bật nó. Quay lại bất kỳ ứng dụng nào mà bạn có thể nhập văn bản và chuyển sang bàn phím của ứng dụng. Nếu nó không xuất hiện ngay lập tức, hãy thoát khỏi ứng dụng và mở lại.

MathBoard có hai mặt bàn phím; đầu tiên có các số từ một đến 0 và các ký hiệu cho hàm, sigma, Pi, delta, căn bậc hai và ba biến x, y và z, trong số những biến khác. Mặt thứ hai có các ký hiệu để áp dụng các giá trị theo cấp số nhân. Hàng trên cùng lại dành riêng cho các số từ một đến 0 nhưng những số này đại diện cho các giá trị theo lũy thừa thứ n của một số. Hầu hết tất cả các nút trên mặt bàn phím số mũ đều tương tự như nút đầu tiên, tuy nhiên chúng dùng để nhập số và ký hiệu cho giá trị số mũ.

bảng toán học toán học-1

MathBoard không phải là một ứng dụng bạn sẽ sử dụng trên iPhone, thậm chí không phải iPhone 6S Plus vì màn hình vẫn khá nhỏ cho bất kỳ ai muốn làm việc trên nó trừ khi họ không còn lựa chọn nào khác. IPad là nơi ứng dụng này cực kỳ hữu ích và chúng tôi chỉ có thể hy vọng nó sớm có sẵn cho iPad Pro, nơi nó sẽ hoạt động đặc biệt tuyệt vời với Bộ ứng dụng năng suất Office của Microsoft.

Cài đặt MathBoard từ App Store

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *