OneNote 2010: Thay đổi Cài đặt Phông chữ Mặc định

OFFICES


Giống như trong các ứng dụng Office 2010 khác, OneNote 2010 cung cấp cùng một cách để thay đổi cài đặt phông chữ mặc định, bao gồm kích thước phông chữ, màu phông chữ và họ. Hãy xem cách thay đổi cài đặt phông chữ mặc định.

Để thay đổi cài đặt phông chữ mặc định, trên menu Tệp, bấm vào Tùy chọn.

632d1274962532-thay đổi-mặc định-phông chữ-cài đặt-

Nó sẽ mở Tùy chọn OneNote, từ cửa sổ chính, trong phần Phông chữ mặc định, bạn có thể thay đổi Phông chữ; họ, Kích thước và Màu phông chữ.

633d1274962534-thay đổi-mặc định-phông chữ-cài đặt-Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.