Tắt vùng chứa văn bản / hình ảnh OneNote 2010

OFFICES


Bạn có thể nhận thấy rằng khi nhập dữ liệu, chèn bảng hoặc hình ảnh, OneNote 2010 bao gồm mọi phần tử trong một vùng chứa.

640d1274962891-powertip-disable-onenote-text-image-container-

Để tắt tính năng này, trên menu Tệp, bấm vào Tùy chọn.

639d1274962890-powertip-disable-onenote-text-image-container-

Nó sẽ hiển thị Tùy chọn OneNote, từ thanh bên trái, hãy chọn Hiển thị và từ cửa sổ chính, hãy tắt Hiển thị các vùng chứa ghi chú trên các trang lựa chọn. Bây giờ khi chèn văn bản, hình ảnh hoặc bảng, bạn sẽ không thấy vùng chứa nữa.

638d1274962889-powertip-disable-onenote-text-image-container-Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *