Thay đổi định dạng tệp mặc định của cơ sở dữ liệu truy cập trống 2010

OFFICES


Access 2010 lưu tệp cơ sở dữ liệu ở định dạng tương thích Access 2007 – ACCDB, tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng phiên bản Access 2002/2003, bạn có thể để nó luôn lưu cơ sở dữ liệu ở định dạng tệp MDB. Để làm cho Access 2010 tạo cơ sở dữ liệu ở định dạng Access 2003, Trên menu tệp, bấm vào Tùy chọn.

514d1274443455-change-default-file-format-blank-database-

Nó sẽ mở hộp thoại Access Options, từ cửa sổ chính trong phần Tạo cơ sở dữ liệu, từ Định dạng tệp mặc định cho tùy chọn Cơ sở dữ liệu trống, chọn Access 2002-2003.

515d1274443457-change-default-file-format-blank-database-Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *