Thay đổi họ phông chữ của biểu mẫu Access 2010 một cách nhanh chóng

OFFICES


Trong Access 2010, có rất nhiều điều khiển Bố cục Biểu mẫu cho phép người dùng thay đổi mọi khía cạnh của Biểu mẫu. Cùng với nhiều tùy chọn khác, bạn cũng có thể thay đổi Font mặc định theo ý thích của mình.

Để thay đổi họ phông chữ của Biểu mẫu, hãy mở biểu mẫu trong dạng xem Bố trí và chọn biểu mẫu bằng cách nhấn Ctrl + A trên bàn phím. Đi tới tab Thiết kế, bên dưới Tùy chọn phông chữ, hãy chọn một họ phông chữ mong muốn.

328d1274087805-change-form-s-font-family-quick-

Thao tác này sẽ thay đổi phông chữ văn bản thành họ phông chữ được chỉ định.

327d1274087804-change-form-s-font-family-quick-Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *