Thêm phần mới trong OneNote 2010 Notebook

OFFICES


Theo mặc định, OneNote 2010 có thanh điều hướng chính ở phía bên phải, chứa tất cả các phần và sổ ghi chép. Nó cũng cho phép người dùng thêm các phần mới để phân loại các loại sổ tay khác nhau. Để thêm một phần, hãy mở OneNote và từ ngăn điều hướng (ở thanh bên trái), bấm chuột phải vào các phần mang sổ ghi chép và chọn Phần mới.

289d1273746819-add-new-section-onenote-

Nhập tên phù hợp cho phần mới được thêm vào sổ ghi chép.

290d1273746820-add-new-section-onenote-Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.