Thêm trường để chèn giờ quân sự (24 giờ)

OFFICES


Access 2010 cung cấp một danh sách dài các định dạng ngày / giờ, vì vậy bạn có thể chọn một định dạng đáp ứng nhu cầu cơ sở dữ liệu của bạn. Vì định dạng giờ trong quân đội đã được sử dụng rộng rãi, nên đôi khi bạn có thể muốn thêm thời gian vào định dạng giờ trong Quân đội (định dạng 24 giờ). Hãy xem cách thay đổi định dạng thời gian.

Để thêm trường có giá trị thời gian định dạng 24 giờ, hãy mở bảng mà bạn cần chèn trường, từ tab Trường Công cụ Bảng, bên dưới tùy chọn Trường khác, hãy chọn Thời gian 24 giờ.

317d1274087208-add-field-insert-military-time-

Thao tác này sẽ chèn một trường có định dạng kiểu dữ liệu được chỉ định (thời gian trong 24 giờ tính toán). Bây giờ bắt đầu nhập các giá trị thời gian quân sự.

318d1274087210-add-field-insert-military-time-Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *